Trwa ładowanie...
d4llvut

PRYMUS S.A. - Informacja o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 5% n...

PRYMUS S.A. - Informacja o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 5% na WZA Prymus S.A. (11/2013)

Share
d4llvut

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRYMUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 5% na WZA Prymus S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Prymus S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 lutego 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach Zarząd Spółki Prymus S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 lutego 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, sporządzone przez Akcjonariusza, Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortola ("Carlson") o nabyciu akcji Prymus S.A., w wyniku czego nastąpiło zwiększeniu jego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Prymus S.A. powyżej 5% . "Carlson" zawiadamia, iż w dniu 22.02.2013 r. w wyniku transakcji na rynku regulowanym nabył 30.050 akcji Prymus S.A. Przed dokonaniem transakcji z dnia 22.02.2013 r. Carlson posiadał
470.100 akcji Prymus S.A., które stanowiły 4,70% udziału w kapitale i dawały prawo do 470.100 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,70% w głosach na walnym zgromadzeniu. Po dokonaniu transakcji nabycia akcji, z dnia 22.02.2013 r. Carlson posiada 500.150 akcji Prymus S.A., które stanowią 5,00% udziału w kapitale i dają prawo do 500.150 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,00% głosach na walnym zgromadzeniu. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt. 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, Carlson informuje, że dopuszcza zwiększenie zaangażowania w Spółkę w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Dodatkowo, zważywszy na zapisy w treści zawiadomienia otrzymanego od Carlson Ventures International Limited, informujące, iż zwiększenie udziału nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym, Zarząd Prymus S.A. informuje, iż akcje
Prymus S.A. znajdują się w publicznym obrocie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect a nie, jak zostało napisane w zawiadomieniu, na rynku regulowanym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4llvut

| | | PRYMUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRYMUS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-100 | | Tychy | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Turyńska | | 101 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9540009883 | | 272285799 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Ewa Kobosko Prezes zarządu Ewa Kobosko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4llvut

Podziel się opinią

Share
d4llvut
d4llvut