Trwa ładowanie...
d3f7eok
23-12-2016 18:03

Przegląd informacji ze spółek

Miraculum odwołuje prognozę wyników za rok 2016, podała spółka.

d3f7eok

Orange Polska uzgodnił warunki umowy ze spółką Inea na komercyjny dostęp do infrastruktury sieciowej posiadanej przez Inea, podał operator.

Dekpol zawarł z funduszami inwestycyjnymi Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty porozumienie w sprawie emisji obligacji, w związku z którym przyjął program emisji obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej do 70 mln zł. Środki pozyskane z emisji Dekpol będzie wnosił do spółki komandytowej, powołanej do realizacji inwestycji mieszkalno-usługowej w Gdańsku. Nabycie obligacji będzie proponowane tylko i wyłącznie ww. funduszom, podał Dekpol.

Indata przyjęła politykę dywidendy, według której zamierza przedkładać walnemu zgromadzeniu propozycje wypłaty dywidendy na poziomie 20-30% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej za dany rok obrotowy, podała spółka.

Accor-Pannonia Hotels Zrt - spółka zależna Orbisu - zrealizowała transakcję nabycia zwrotnego (buy back) hoteli, które są obecnie prowadzone pod markami Accor na podstawie umów leasingowych: "Mercure Budapest Korona", "Ibis Styles Budapest Center", "Ibis Budapest City", "Ibis Budapest Centrum" i "Mercure Budapest Buda" za 64,1 mln euro netto (plus ewentualna korekta), podał Orbis.

d3f7eok

Enea Wytwarzanie - spółka zależna Enei - zawarła z konsorcjum Polimeksu-Mostostalu i Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (MHPS) aneks przedłużający termin oddania bloku nr 11 w Kozienicach do 19 grudnia 2017 r., podały spółki w odrębnych komunikatach.

Sąd wydał decyzje,według których nakaz zapłaty, stanowiący dla Atos Polska podstawę do zgłaszania roszczeń wobec Action w restrukturyzacji w kwocie 26,75 mln zł nie jest prawomocny, ani wykonalny, wynika z komunikatu Action.

Eurocash otrzymał zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Eurocash kontroli nad EKO Holding z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, podał Eurocash.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oddała do ruchu obwodnicę Bełchatowa, podało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Inwestycję za ponad 145 mln zł zrealizował Budimex.

d3f7eok

Echo Investment i Echo Polska Properties (EPP) zawarły ostateczne umowy dotyczące wspólnego zakupu (za ok. 120 mln euro) i budowy wielofunkcyjnego projektu przy ul. Towarowej 22 w Warszawie, podało Echo. Rozpoczęcie budowy jest planowane na 2018 r., a zakończenie na przełomie 2020/ 2021 r.

MCI ocenia pozytywnie dalszy rozwój portfela spółek w sektorze travel, poinformował zarządzający funduszem MCI.TechVentures Tomasz Danis. Fundusze zarządzane przez Grupę PEManagers w dalszym ciągu aktywnie poszukują i analizują zagraniczne spółki gospodarki cyfrowej.

Spółka zależna Rank Progress - Progress XI podpisała z Calioppe Investments przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi m.in. prawo użytkowania wieczystego gruntów o łącznym obszarze 3,2234 ha oraz własności budynków pod nazwą "Galeria Świdnicka" o powierzchni zabudowy 19 777 m2, oraz powierzchni najmu netto wynoszącej 15 515 m2, poinformowała spółka.

Celon Pharma wraz ze spółką Polfarmex - jako współwłaściciele dossier technicznego kombinacji substancji flutikazonu i salmeterolu umieszczonych w inhalatorze proszkowym - podpisali pięcioletnią umowę w zakresie licencji na dossier rejestracyjne i prawa dystrybucyjne produktu z jedną z wiodących globalnych firm farmaceutycznych. Umowa daje licencjobiorcy wyłączne prawa do sprzedaży produktu na terenie Francji, podał Celon Pharma.

d3f7eok

Monika Nowakowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Miraculum. Jednocześnie rezygnacje z funkcji członków zarządu złożyli Marek Kamola i Tomasz Tuora, podała spółka.

SFK - spółka zależna Action w restrukturyzacji - złożyła w Sądzie Rejonowym w Krakowie wniosek o ogłoszenie upadłości, w wyniku - jak podkreśla Action - decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej, która pozbawiła SFK środków na regulowanie bieżących zobowiązań.

Feerum podpisało z National Food Reserve Agency Zjednoczonej Republiki Tanzanii umowę na wybudowanie na terytorium tego kraju pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych, należących do Zjednoczonej Republiki Tanzanii, podało Feerum. Łączna wartość umowy wynosi 33,14 mln USD, tj. 139,93 mln zł wg kursu NBP z 22 grudnia.

JHM Development zawarł z Korporacją Budowlaną Dom umowę na generalne wykonawstwo dwóch budynków mieszkalnych osiedla Okrzejówka w Żyrardowie przy ul. Okrzei, podała spółka. Wartość umowy to 16,4 mln zł netto.

d3f7eok

Nadzwyczajne walne zgromadzenie PWC Odra - spółki zależnej ZPC Otmuchów - podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego tej spółki poprzez emisję 19 775 261 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (jedna akcja uprawniać będzie do dwóch głosów), podała spółka.

Asseco Poland zawarło umowę nabycia 2 221 356 akcji, stanowiących 4,28% udziału w kapitale zakładowym w spółce zależnej Asseco South Eastern Europe (ASEE), podała spółka. Wartość transakcji wynosi 21,09 mln zł.

Enea domknie niedługo transakcję przejęcia Elektrowni Połaniec o mocy 1,9 GW, należącej do Engie Energia Polska za 250 mln euro, wynika z nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej".

Famur zakłada, że rozpoczęte właśnie prace nad projektem integracji Grupy Famur i Grupy Kopex powinny się zakończyć w I kwartale 2017 r., a sama integracja, według obecnych szacunków, będzie przebiegać przynajmniej do końca 2017 r., podał Famur.

Akcjonariusze Grupy Lotos odwołali dwóch członków rady nadzorczej - Katarzynę Witkowską i Marię Sierpińską ze składu rady nadzorczej IX wspólnej kadencji, powołując w ich miejsce Piotra Ciacha i Adama Lewandowskiego, podała Grupa Lotos.

d3f7eok
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3f7eok