Trwa ładowanie...
d4buniu

Przegląd informacji ze spółek

Obligatariusze Biotonu zgodzili się na sprzedaż 50,01% udziałów SciGen BioPharma Pvt Ltd z Indii, podała spółka.
Share
d4buniu

Wierzyciele DM IDMSA mogą zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego-komisarza do 20 października, poinformował wiceprezes spółki Rafał Abratański. Propozycje układowe mają wstępny charakter.

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych postanowił o ogłoszeniu upadłości IDMSA z możliwością zawarcia układu, podała spółka.

ING Bank Śląski zawarł z Izbą Rozliczeniową London Clearing House w Londynie (LCH. Clearnet Ltd.) umowę zabezpieczającą zobowiązania członka Izby Rozliczeniowej (Charge securing own obligations), w przedmiocie utrzymywania buforu płynnościowego przez bank do maksymalnej kwoty 230 mln euro oraz 13 mln GBP, w tym na zdeponowanie papierów wartościowych do maksymalnej kwoty 180 mln euro, podał bank.

d4buniu

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Termo - Rex z siedzibą w Jaworznie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B1, podała Komisja.

Konsorcjum firm Strabag oraz Heilit + Woerner podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Austostrad (GDDKiA) umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Rybitwy do węzła Igołomska w Krakowie, tzw. Trasy Nowohuckiej. Wartość umowy to 528,90 mln zł brutto.

Tauron Dystrybucja wybrał ofertę Apatora na dostawy liczników energii elektrycznej. Oferta spółki była warta 33,9 mln zł netto, podał Apator.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Sławomira Lachowskiego na stanowisko prezesa FM Banku PBP, poinformowała Komisja w komunikacie.

d4buniu

Obligacje na okaziciela spółki Integer.pl o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł zadebiutują na rynku Catalyst w czwartek, 24 lipca, podała spółka.

Innova Phoenix otrzymała zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Rieber Foods - właścicielem marki Delecta - oraz nad Bakallandem, podał Bakalland. Uzyskanie zgody było warunkiem połączenia Bakalland z SPV należącym do Innova Phoenix, który będzie właścicielem 100% akcji Delecta.

FX Energy zamierza zrealizować w Polsce 5 odwiertów do końca 2014 r., podała spółka. Dwa pierwsze rozpoczną się w sierpniu, kolejny we wrześniu, a dwa następne w IV kw. br.

Konsorcjum Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja i EDF Paliwa zawarło aneks do umowy z Katowickim Holdingiem Węglowym (KHW) na dostawy węgla do połowy 2021 roku za ok. 1,02 mld zł netto, podała Kogeneracja.

d4buniu

Tauron Polska Energia podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytową o wartości 295 mln zł (ok. 71 mln euro) na realizację inwestycji w obszarach energetyki odnawialnej (OZE) oraz dystrybucji energii, poinformował wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych grupy Krzysztof Zawadzki. Projekt ma zakończyć się do końca 2016 roku.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na spłatę pożyczki zawartej przez Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń na rzecz InTouch Insurance Group B.V., co stanowi jeden z warunków zawieszających w umowie sprzedaży akcji w spółce Link4 na rzecz PZU przez Royal & Sun Alliance Insurance plc, podał polski ubezpieczyciel.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała na listę ostrzeżeń publicznych podmiot Simple Assets Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, podał Urząd.

Strategia rozwoju APS Energia zakłada osiągnięcie średniorocznego wzrostu przychodów na poziomie 20% r/r, a z uwzględnieniem potencjalnych akwizycji - 30% r/r, poinformował prezes spółki Piotr Szewczyk. APS Energia, która jesienią chce przenieść się na rynek główny GPW z NewConnect, stawia sobie za cel umacnianie pozycji lidera na rynku urządzeń zasilania awaryjnego dla przemysłu w Polsce, zwiększanie udziałów na rynkach wschodnich oraz ekspansję zagraniczną.

d4buniu

InPost podpisał porozumienie z firmą kurierską P4D z Wielkiej Brytanii, która rozszerzy swoją ofertę o Paczkomaty, podał InPost.

Szacunkowa liczba lokali uznanych w przychodach przez spółki z grupy kapitałowej Robyg, realizującej inwestycje deweloperskie w Warszawie i Gdańsku wyniosła około 470 w II kwartale, poinformowała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała na listę ostrzeżeń publicznych podmiot Infinite Investment Wójcik i Wspólnicy Sp. k. (obecnie W & Associates J. Wójcik Sp. k.), podała KNF.

Aktualny portfel zamówień Grupy Mirbud wynosi około 1,4 mld zł, z czego około 0,4 mld zł przypada na przyszły rok, poinformował prezes spółki Jerzy Mirgos.

d4buniu

PCC Exol planuje zwołanie nadzwyczajnego walnego, które będzie decydować o refinasowaniu zadłużenia - m.in. na częściową spłatę pożyczki właścicielskiej z PCC SE, poinformowała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Chevron Polska Energy Resources rozpoczną pierwszy etap współpracy na przełomie III/IV kw. br. - od wykonania odwiertu badawczego za gazem łupkowym na terenie należącej do PGNiG koncesji Tomaszów Lubelski, poinformowała rzeczniczka PGNiG Dorota Gajewska.

d4buniu

Podziel się opinią

Share
d4buniu
d4buniu