Trwa ładowanie...
ddf1421
ddf1421

Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 5 marca, 20.00

...
Share
ddf1421

MAKROEKONOMIA - KRAJ

PKB Polski w IV kwartale 2008 roku wzrósł o 3,1 proc. rdr po wzroście o 4,9 proc. rdr w III kwartale 2008 r. - podał Eurostat.

==================================

ddf1421

NBP zamierza zabezpieczyć banki w tzw. długi pieniądz, poprzez wydłużenie operacji repo z 3 miesięcy do 6 miesięcy - poinformował prezes NBP Sławomir Skrzypek.

==================================

NBP rozważa przeprowadzenie na rynku walutowym operacji na niewielką skalą - powiedział Sławomir Skrzypek, prezes NBP.

==================================

ddf1421

Obniżenie stóp procentowych przez EBC daje podstawy do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej przez RPP - uważa Sławomir Skrzypek, prezes NBP.

==================================

Obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej i stopy depozytowej mogłoby skłonić banki do zwiększenia akcji kredytowej skuteczniej niż ruchy główną stopą procentową - uważa Dariusz Filar, członek RPP.

==================================

ddf1421

Brak politycznego kompromisu w sprawie wprowadzenia Polski do strefy euro przyczynia się do destabilizacji na rynku walutowym - uważa Dariusz Filar, członek Rady Polityki Pieniężnej.

==================================

Kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej nie powinny być dodatkowym elementem destabilizacji w tak dynamicznej sytuacji, jaka panuje obecnie na rynkach finansowych. W tej chwili dobre by było zatrzymanie się na obecnym poziomie stóp proc. - uważa Halina Wasilewska-Trenkner, członek Rady Polityki Pieniężnej.

==================================

ddf1421

Kolejne obniżki stóp procentowych, które są prawdopodobne, powinny być na poziomie 25-50 punktów bazowych. Istotne znacznie dla decyzji RPP ma w ostatnim okresie kurs walutowy - ocenia Jan Czekaj, członek Rady Polityki Pieniężnej.

MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA

Rada Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obniżyła podstawowe stopy procentowe o 50 pkt bazowych - podał bank w czwartkowym komunikacie. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi po tej obniżce 1,50 proc.

==================================

ddf1421

Produkt Krajowy Brutto (PKB) strefy euro spadł w IV kwartale 2008 roku, po uwzględnieniu czynników sezonowych, o 1,5 proc. kwartał do kwartału, a liczony rok do roku spadł o 1,3 proc. - podał w czwartek w komunikacie Eurostat, europejskie biuro statystyczne, w kolejnych wyliczeniach.

==================================

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w styczniu 2009 niespodziewanie spadła mdm, bo konsumenci obawiając się utraty pracy ograniczają zakupy. Sprzedaż detaliczna spadła mdm w styczniu o 0,6 proc., po wzroście w grudniu 2008 po korekcie o 0,5 proc. - podało Federalne Biuro Statystyczne w Wiesbaden.

==================================

ddf1421

Słowacka gospodarka rozwijała się w IV kwartale 2008 w najwolniejszym tempie od ponad 7 lat, bo globalny kryzys finansowy spowodował ograniczenie popytu na kluczowych rynkach eksportowych i osłabienie inwestycji.

==================================

Bank centralny Filipin obniżył w czwartek stopy procentowe o 25 pkt bazowych - podał bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia. Bangko Sentral ng Pilipinas obniżył benchmarkową stopę procentową do 4,75 proc. z 5,00 proc.

==================================

Bank Anglii (Bank of England) obniżył stopy procentowe o 50 pkt bazowych - podał bank w czwartek, po zakończeniu dwudniowego posiedzenia. Główna stopa procentowa repo wynosi po tej obniżce 0,50 proc. i jest najniższa w historii.

==================================

Wydajność pracy amerykańskich pracowników zatrudnionych w sektorach poza rolnictwem nieoczekiwanie spadła o 0,4 proc. w IV kwartale 2008 r., po wzroście w III kwartale o 1,5 proc. po korekcie - podał Departament Pracy w komunikacie ostateczne wyliczenia.

==================================

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu spadła o 31 tys. do 639 tys. - poinformował Departament Pracy USA.

==================================

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w styczniu spadły mdm o 1,9 proc. po spadku miesiąc wcześniej o 4,9 proc. po korekcie - poinformował Departament Handlu USA.

==================================

Centralny bank Danii obniżył główną stopę procentową do 2,25 proc., w odpowiedzi na obniżkę stóp przez Europejski Bank Centralny.

BUDŻET

Deficyt budżetu po lutym wyniósł 5,5 mld zł - poinformowała PAP wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch.

==================================

Minister Finansów Jacek Rostowski potwierdził, że deficyt budżetu po lutym wyniósł 5,5 mld zł.

==================================

Minister finansów poinformował, że dochody budżetu po lutym wyniosły 46,5 mld zł, czyli 15,3 proc. kwoty planowanej na rok 2009.

==================================

Budżet w roku 2009 będzie należał do najtrudniejszych budżetów po okresie transformacji - poinformował w czwartek w Sejmie minister finansów Jacek Rostowski.

PODATKI

Ministerstwo Finansów nie planuje obecnie żadnych podwyżek akcyzy - poinformował Jacek Kapica, wiceminister finansów, Szef Służby Celnej.

WSKAŹNIKI

Znów pogorszyły się nastroje wśród amerykańskich inwestorów indywidualnych - wynika z cotygodniowego badania Amerykańskiego Zrzeszenia Inwestorów Indywidualnych, przedstawionego w czwartek na stronie internetowej. Na zwyżkę na giełdzie liczy teraz jedynie 18,9 proc. badanych inwestorów wobec 24,3 proc. w ubiegłym tygodniu.

==================================

Koniunktura w przemyśle przetwórczym pogarsza się - wynika z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. Przedsiębiorstwa informują o spadku produkcji, portfela zamówień i pogarszającej się sytuacji finansowej. "Wskaźnik koniunktury w lutym 2009 roku jest o ponad 3 punkty mniejszy niż w styczniu. W stosunku do lutego 2008 różnica wynosi ponad 30 punktów. Luty jest trzecim z kolei miesiącem, w którym dynamika spadków zarówno wskaźników koniunktury jak i sald poszczególnych zmiennych, obserwowanych w tych badaniach, zmniejsza się" - napisano w komentarzu.

==================================

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w lutym odnotował wyraźny spadek w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca, zarówno w notowaniu kwartalnym, z 45 do 42 punktów, jak i rocznym, z 45 do 40 punktów - podał PKPP Lewiatan opracowujący badania koniunktury.

GIEŁDA

WIG 20 na zamknięciu sesji spadł o 1,12 proc. i wyniósł 1444,88 pkt.

==================================

Węgierski indeks BUX na zamknięciu spadł o 4,39 proc. do 9.593,53 pkt.

==================================

Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 1,95 proc. i wyniósł 7.433,49 pkt.

==================================

Chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 1,0 proc. i wyniósł 2.221,08 pkt.

==================================

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu spadł o 5,02 proc., do 3.695,49 pkt.

==================================

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu spadł o 3,18 proc., do 3.529,86 pkt.

==================================

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu spadł o 3,96 proc., do 2.569,63 pkt.

SPÓŁKI

Resort skarbu jest gotowy do prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych i rozpatruje możliwość uruchomienia procesu sprzedaży akcji GPW przed decyzją Trybunału Konstytucyjnego - powiedział PAP wiceminister skarbu Michał Chyczewski.

==================================

Rada Nadzorcza Hardeksu będzie rekomendować akcjonariuszom wypłatę z zysku za 2008 roku 4,39 zł dywidendy na akcję - podał Hardex w komunikacie.

==================================

W związku z dekoniunkturą Hardex, producent płyt pilśniowych, modyfikuje program inwestycyjny, rezygnując z inwestycji zwiększających produkcję. CAPEX ma wynieść 5,5 mln zł - podał Hardex w komunikacie.

==================================

Pragma Inkaso, spółka z branży wierzytelności B2B, prognozuje, że w tym roku wypracuje 5 mln zł zysku netto przy przychodach brutto w wysokości 80,5 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

==================================

W lutym 2009 roku największe cennikowe wpływy z reklam wśród stacji telewizyjnych miał Polsat i wyniosły one 141,3 mln zł, czyli o 13 proc. mniej niż rok wcześniej - podał Presserwis na podstawie raportu AGB Nielsen Media Research.

==================================

W ramach pierwszego programu emisji obligacji Electus wyemituje obligacje o wartości 90 mln zł. Zapisy odbędą się od 19 do 23 marca - podał Electus w komunikacie.

==================================

Octapharma AG, jedna z największych na świecie prywatnych firm przetwarzających osocze, chce zbudować wáPolsce nowoczesny zakład przetwarzania osocza. Wartość inwestycji może sięgnąć nawet 700 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

==================================

Polish Energy Partners podpisał z RWE Renewables Polska warunkową umowę sprzedaży 60 udziałów w Parku Wiatrowym Suwałki i 54 udziałów w Parku Wiatrowym Tychowo. Dzięki transakcji zysk netto PEP wzrośnie o 9,5 mln zł - podał PEP w komunikacie.

==================================

Węgierska spółka paliwowa MOL może nie wypłacić w tym roku dywidendy z zysku za 2008 rok - poinformował prezes spółki Zsolt Hernßdi.

==================================

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgodził się na przejęcie przez spółkę Orzeł Biały firmy Baterpol - poinformował UOKiK w czwartek w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej.

==================================

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) Anna Streżyńska powiedziała, że rozmowy w sprawie alternatywy dla podziału TP idą zgodnie z harmonogramem, niebawem spodziewa się otrzymania od telekomu całościowego dokumentu "Równoważność dostępu".

==================================

Grupa Tell rozważa wypłatę dywidendy, być może już z zysku za 2008 rok, jednak zależy to od finansowania planowanej kolejnej akwizycji. Pod koniec 2009 roku spółka chce też opracować nową strategię - poinformował PAP Robert Krasowski, członek zarządu spółki.

==================================

Tegoroczne wyniki Grupy Tell powinny być zdecydowanie lepsze niż w 2008 roku - zysk operacyjny może być wyższy o ok. 3-4 mln zł. Przychody powinny znacznie wzrosnąć, głównie dzięki przejętej ostatnio spółce Impol - poinformował PAP członek zarządu Tella Robert Krasowski.

==================================

Qumak-Sekom prawdopodobnie podzieli się z akcjonariuszami zyskiem wypracowanym w 2008 r. Choć ostateczna decyzja, co do wypłaty jeszcze nie zapadła, to w ocenie wiceprezesa spółki ds. finansowych Aleksandra Platy, nie powinno być to więcej niż 25-30 groszy na akcję.

==================================

Orco Property Group renegocjował umowy kredytowe warte 100 mln euro, których spłata przypada w tym roku. Zamierza renegocjować umowy z pozostałymi kredytodawcami - poinformował w wywiadzie dla agencji Bloomberg Jean Francois Ott, prezes spółki.

===================================

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach (Podlaskie) będą produkować konstrukcje stalowe na zlecenie Polimeksu Mostostalu SA w Siedlcach - poinformował w czwartek PAP prezes ZNTK Ryszard Ekiert. Firmy podpisały w środę porozumienie w tej sprawie.

===================================

Ministerstwo Skarbu Państwa nie planuje połączenia kapitałowego PKN Orlen i Grupy Lotos, rozważa jedynie współpracę strategiczną tych firm i PGNiG - poinformował podczas sejmowej komisji skarbu wiceminister skarbu Krzysztof Żuk.

==================================

Trzy największe związki zawodowe w PKN Orlen wystąpiły do zarządu spółki z żądaniami w sprawie podwyżek płac w 2009 r. i tym samym rozpoczęły procedurę sporu zbiorowego. Jest to odpowiedź związków na brak porozumienia podczas wcześniejszych negocjacji.

==================================

Polkomtel spodziewa się, że w 2009 roku jego przychody mogą spaść o 6-7 proc. z powodu obniżenia stawek MTR - poinformował na czwartkowej konferencji prasowej prezes Polkomtela, Jarosław Bauc.

==================================

Zarząd Projprzemu zaproponował wypłatę 1 zł dywidendy na akcję z zysku netto za 2008 rok - poinformowała spółka w komunikacie.

==================================

Akcjonariusze Asseco Slovakia zdecydowali o wypłacie z zysku za 2008 rok 0,47 euro dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

==================================

Vistula koncentruje się obecnie na rozmowach z Fortis Bankiem na temat zrolowania kredytu w wysokości 250 mln zł - poinformował PAP Jerzy Mazgaj, szef rady nadzorczej spółki. Nie widzi on powodów dużego wzrostu zainteresowania akcjami firmy w ostatnich dniach.

==================================

Sebastian Mikosz, były prezes PAIIZ, został pełniącym obowiązki prezesa LOT, po tym jak wcześniej ze stanowiska zrezygnował dotychczasowy prezes Dariusz Nowak - poinformował LOT w komunikacie prasowym.

WALUTY

Narodowy Bank Polski ustalił w czwartek kurs złotego do dolara na 3,7358 wobec 3,7906 w środę, a kurs złotego do euro na 4,6955 wobec 4,7432 w środę - poinformował NBP.

=================================

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2555 USD i 124,71 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

=================================

Adam Glapiński, doradca ekonomiczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego uważa, że rok 2015 jest pierwszą technicznie możliwą datą przyjęcia przez Polskę euro, jednak jemu bliższa jest data 2020.

=================================

Rosną rezerwy walutowe Rosji - w ub. tygodniu wzrosły one o 2,4 mld USD do 384,3 mld USD - poinformował w czwartek w komunikacie bank centralny Rosji.

BANKI

NBP zaoferuje niedługo bankom komercyjnym możliwość zaciągania pożyczek pod zastaw papierów nominowanych w walutach innych niż PLN oraz obligacji kuponowych - poinformował w czwartek wiceprezes NBP Witold Koziński.

==================================

W lutym w ramach programu "Rodzina na swoim" udzielono kredytów za 204,2 mln zł, podczas gdy w styczniu za 99 mln zł - poinformowała PAP Ewa Balicka-Sawiak, rzeczniczka Banku Gospodarstwa Krajowego. Z danych BGK, który wypłaca dopłaty ze środków budżetowych w ramach tego programu, wynika, że w lutym udzielono 1319 takich kredytów, podczas gdy w styczniu 669.

===================================

Szwajcarski Bank Sarasin otworzył przedstawicielstwo w Polsce - poinformował bank w czwartkowym komunikacie prasowym.

KRYZYS

Szefowie klubów parlamentarnych PO i PSL, Zbigniew Chlebowski i Stanisław Żelichowski, uzgodnili w czwartek, że powstanie wspólny projekt koalicyjny w sprawie opcji walutowych. Projekt może być gotowy już w przyszłym tygodniu.

====================================

Pierwsze oznaki poprawy sytuacji na Łotwie będą widoczne najwcześniej za kilka lat - twierdzi prezes rady nadzorczej DnB Nord Banka, Andris Ozolins w wywiadzie dla BNS.

====================================

Inflacja w strefie euro spada i w 2009 i 2010 pozostanie na poziomach znacznie poniżej 2 proc. - powiedział prezes EBC Jean- Claude Trichet.

MOTORYZACJA

Sprzedaż nowych samochodów w Polsce w lutym wzrosła w stosunku do stycznia o 13,3 proc., zaś w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 7,2 proc. - podał w komunikacie Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Zdaniem ekspertów z instytutu Samar, dobrym wytłumaczeniem dużego wzrostu sprzedaży może być re-eksport samochodów do Niemiec.

FUNDUSZE

W tym tygodniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 629.918.893,46 zł składek w gotówce - poinformowało w czwartek biuro prasowe ZUS.

==================================

DWS TFI, które w środę zawiesiło możliwość wypłat z trzech prowadzonych przez siebie funduszy inwestycyjnych, zamierza w piątek powrócić do wyceny i umożliwić wypłat z funduszy - powiedział PAP Jan Mieczkowski, prezes DWS TFI.

OPINIA

Litewska gospodarka kurczy się szybciej niż się spodziewano - ocenił w czwartek premier Litwy Andrius Kubilius.

==================================

Amerykańska Rezerwa Federalna będzie musiała rozpocząć zacieśnianie "esktremalnie akomodacyjnej" polityki monetarnej zanim rozpocznie się ożywienie w gospodarce, aby uniknąć w przyszłości poważnej inflacji - ocenił Thomas Hoenig, prezes Rezerwy Federalnej z Kansas City.

==================================

Węgry są daleko od niewypłacalności, ale muszą zahamować rosnące zadłużenie - stwierdził gubernator banku centralnego Węgier Andras Simor w wywiadzie dla tygodnika "HVG".

==================================

Europejskie banki mogą potrzebować do 40 mld euro (50 mld USD) do 2010 r. z powodu strat na kredytach w środkowo-wschodniej Europie - oceniają analitycy JPMorgan Chase & Co.

==================================

Ryzyko depresji w amerykańskiej gospodarce wynosi 1/5 - ocenia Robert Barro, profesor ekonomii na Harvardzie i wykładowca Stanford University's Hoover Institution.

==================================

Dopóki zachodnie banki będą kontynuować kredytowanie swoich oddziałów w środkowo-wschodniej Europie kryzys finansowy w tym regionie jest "pod kontrolą" - ocenia Erik Berglof, główny ekonomista Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

==================================

Zdaniem analityków w najbliższych dniach możliwy jest ruch indeksu WIG 20 w kierunku 1.500 pkt., ale jeśli do niego dojdzie, zostanie on zapewne wykorzystany do skracania pozycji. Druga połowa marca prawdopodobnie upłynie pod znakiem spadków.

==================================

Prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Jean-Claude Trichet zasugerował, że bank centralny może jeszcze obniżyć stopy procentowe w strefie euro.

==================================

Prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Jean-Claude Trichet zasugerował, że bank centralny może jeszcze obniżyć stopy procentowe w strefie euro.

PROGNOZA

Europejski Bank Centralny (EBC) obniżył prognozy wzrostu gospodarczego i inflacji w strefie euro. Zdaniem ECB produkt krajowy brutto spadnie w 2009 między 2,2 a 3,2 proc.

==================================

Analitycy Goldman Sachs Group Inc. prognozują głębszą globalną recesję, niż wcześniej oceniali, i ostrzegają, że kryzys może się jeszcze pogorszyć. Goldman Sachs prognozuje obecnie, że globalna gospodarka skurczy się w 2009 r. o 0,6 proc. wobec szacowanego wcześniej spadku PKB o 0,2 proc.

==================================

W państwach Europy Środkowej i Wschodniej dojdzie w tym roku do silnego spowolnienia gospodarczego, osłabienia walut narodowych oraz obniżenia produkcji przemysłowej i wymiany zagranicznej - ocenia w czwartek wiedeński instytut WIIW.

KADRY

Prezes PLL LOT Dariusz Nowak złożył w czwartek rezygnację z pełnionej funkcji - dowiedziała się PAP ze źródła zbliżonego do władz spółki. Rezygnację złożył również przewodniczący Rady Nadzorczej Jacek Kseń.

TOWARY

Cena miedzi na dostawy majowe na giełdzie w Szanghaju wzrosła o 4,7 proc. do 30.600 juanów (4.475 USD) za tonę, czyli najwyższego poziomu od 10 listopada.

==================================

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wyniosła 3.664,50 wobec 3.567,50 USD/t podczas poprzedniej sesji.

==================================

Baryłka lekkiej ropy WTI na NYMEX w Nowym Jorku w dostawach na kwiecień w handlu elektronicznym staniała w czwartek rano czasu europejskiego o 59 centów, czyli 1,3 proc., do 44,79 USD. ==================================

Cena ropy Brent w kontraktach na kwiecień na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 45,68-45,70 USD za baryłkę.(PAP)

amp/ ana/

ddf1421

Podziel się opinią

Share
ddf1421
ddf1421