Trwa ładowanie...
dxvkqrf
wydarzenia

Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 21 grudnia, 20.00

...

Share
dxvkqrf

21.12. Warszawa (PAP) - Przegląd wiadomości gospodarczych

MAKROEKONOMIA - KRAJ

Założenia polityki pieniężnej na 2012 utrzymują dotychczasowe działania - powiedział szef NBP Marek Belka podczas posiedzenia komisji w Sejmie.

dxvkqrf

Mamy obecnie w polityce pieniężnej strategię wait and see - powiedziała dziennikarzom członek RPP Anna Zielińska-Głębocka z RPP.

W przyszłym roku wzrost PKB wyniesie ok. 3 proc. - oceniła w środę Anna Zielińska-Głębocka z Rady Polityki Pieniężnej.

MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA

Kontrolowana przez Republikanów Izba Reprezentantów Kongresu USA odrzuciła we wtorek senacki projekt ustawy o przedłużeniu o dwa miesiące obniżek podatków od wynagrodzeń oraz zasiłków dla bezrobotnych.

dxvkqrf

Bank centralny Japonii utrzymał stopy procentowe bez zmian - podał bank po zakończeniu swojego posiedzenia w środę.

Bank centralny Czech pozostawił w środę stopy procentowe bez zmian - podał bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia.

BUDŻET

Sejm przyjął w środę nowelę ustawy o podwyższeniu składki rentowej. Zgodnie z nią od lutego 2012 r. składka ta ma zostać podwyższona o 2 pkt proc. po stronie pracodawcy.

dxvkqrf

W ocenie ministra finansów Jacka Rostowskiego wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE odnośnie możliwości inwestowania OFE za granicą był do przewidzenia oraz uzasadnia ubiegłoroczne obniżenie składki przekazywanej do funduszy emerytalnych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w tym tygodniu przekazał otwartym funduszom emerytalnym 159,46 mln zł - poinformował ZUS w komunikacie.

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w środę, że Polska naruszyła ustanowioną traktatem UE swobodę przepływu kapitału i tym samym złamała unijne prawo, ograniczając możliwość inwestowania Otwartych Funduszy Emerytalnych za granicą.

BANKI CENTRALNE

dxvkqrf

Decyzja o zaangażowaniu NBP w pożyczkę dla MFW zostanie podjęta w ciągu "kilku tygodni" - poinformował w środę minister finansów Jacek Rostowski. Zaznaczył, że jeśli NBP zaangażowałby się w pomoc dla MFW, a Polska zaczęłaby korzystać z elastycznej linii kredytowej MFW (FCL), wówczas NBP przestałby pożyczać pieniądze funduszowi.

DŁUG

Efektem netto podwyżki składki rentowej będzie obniżenie deficytu całego sektora finansów publicznych o nieco poniżej 4 mld zł w 2012 roku - poinformował w środę minister finansów Jacek Rostowski.

Polska wysłała list do komisarza ds. gospodarczych i walutowych Olli Rehna, w którym zostały zaprezentowane dodatkowe działania mające na celu obniżenie deficytu sektora finansów publicznych w 2012 roku do około 3 proc. PKB - poinformował w środę minister finansów Jacek Rostowski.

dxvkqrf

Przewidywane na okres 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań zaciągniętych przez rząd wyniosło na koniec listopada 5.991 mln euro wobec 5.609 mln euro na koniec października - podał w NBP.

Kurs złotego jest słabszy niż poziom fundamentów; istnieje potencjał aprecjacyjny dla złotego - powiedział szef NBP Marek Belka podczas posiedzenia komisji finansów publicznych.

NBP wydał na interwencje na rynku walutowym kilkakrotnie mniej niż 5 mld euro - powiedział podczas posiedzenia komisji finansów publicznych szef NBP Marek Belka.

Jeśli NBP weźmie udział w pożyczce dla MFW, to nie będzie to pierwszy taki przypadek - powiedział podczas posiedzenia komisji finansów publicznych szef NBP Marek Belka.

dxvkqrf

WSKAŹNIKI

W tygodniu od 12 grudnia do 18 grudnia FootFall Index Polska spadł o 3,0 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem i wzrósł o 1,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Wskaźnik klimatu konsumenckiego PENKON spadł w grudniu w stosunku do pomiaru sprzed miesiąca o 2,1 pkt. do poziomu -22,2 pkt. kontynuując zapoczątkowane w poprzednim miesiącu pogorszenie oceny zarówno sytuacji ekonomicznej kraju jak i kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych. Odsetek ocen pesymistycznych obecnie o 22,2 pkt. przewyższa odsetek ocen optymistycznych

W grudniu 2011 r. nastroje brytyjskich konsumentów pogorszyły sie mocniej niż oczekiwano. Wskaźnik zaufania wyniósł w tym miesiącu minus 33 pkt wobec minus 31 pkt w listopadzie - podał w środę GfK NOP Ltd. w komunikacie.

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks zniżkował w tygodniu zakończonym 16 grudnia o 2,6 proc. - podano w środę w komunikacie.

GIEŁDA

WIG 20 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,91 proc. i wyniósł 2.156,43 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji spadł o 0,95 proc. i wyniósł 5.791,53 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji spadł o 0,55 proc., do 5.389,74 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu sesji spadł o 0,82 proc. i wyniósł 3.030,47 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu sesji spadł o 0,27 proc. i wyniósł 17.603,35 pkt.

Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 1,48 proc. i wyniósł 8.459,98 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 1,1 proc. i wyniósł 2.191,15 pkt.

SPÓŁKI

KGHM podwyższył prognozę zysku netto na 2011 r. o 16,1 proc., do 11,192 mld zł, a przychodów o 6,1 proc., do 20,084 mld zł - podała spółka w komunikacie.

Zarząd KGHM będzie rekomendował, by za 2011 r. spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 30 proc. zysku - podał KGHM w komunikacie prasowym.

Prezes KGHM Herbert Wirth ostro skrytykował planowany przez rząd podatek od kopalin. Według niego, jego wprowadzenie może kosztować firmę ok. 2,8 mld złotych rocznie.

KGHM Polska Miedź w najbliższym czasie otrzyma pełne bankowe studium wykonalności projektu Ajax, w którym ma 51 proc. udziałów. Prace nad bankowym studium zostały zakończone i nakłady inwestycyjne projektu są szacowane na poziomie 795 mln USD - podał KGHM w komunikacie.

KGHM prowadzi rozmowy z chińskim Minmetals Corp. na temat wspólnych przejęć poza Polską i Chinami - poinformował prezes KGHM Herbert Wirth.

Alstom Power zażądał za pośrednictwem Banku BGŻ przekazania przez Rafako łącznej kwoty 135 mln zł na poczet kar umownych nałożonych przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna za nieterminowe wykonanie zamówienia - poinformowało Rafako w komunikacie.

PBG i Rafako podpisały we wtorek umowę, na podstawie której Rafako nabyło od PBG 46.021.520 akcji (64,84 proc.) Energomontażu-Południe za ok. 160,2 mln zł - podało PBG w komunikacie.

PBG prawdopodobnie nie podwyższy tegorocznej prognozy zysku netto. Podwyższona zostanie natomiast prognoza przychodów ze względu na konsolidację Rafako.

PBG w '11 nie powinno przekroczyć poziomu dług netto/EBITDA zapisanego w kowenantach.

Polimex szacuje, że może osiągnąć w tym roku ponad 100 mln zł zysku netto, a przychody wzrosną o ok. 20 proc. rdr - powiedział Konrad Jaskóła, prezes Polimeksu-Mostostal.

Konsorcjum dwóch banków, w tym BZ WBK, podpisało z jednym z klientów umowę kredytową na kwotę 1,07 mld zł, z czego udział BZ WBK w tej umowie wynosi 535 mln zł - poinformował BZ WBK w komunikacie.

Emperia i Eurocash podpisały ugodę kończącą kilkumiesięczny spór, na mocy której Eurocash kupił za 1,095 mld zł udziały w spółkach dystrybucyjnych należących do Emperii - poinformował Eurocash w komunikacie.

Eurocash szacuje synergie wynikające z przejęcia spółek dystrybucyjnych należących do Emperii na 120-130 mln zł w ciągu 18-24 miesięcy - poinformował prezes Eurocashu Luis Amaral.

Eurocash podtrzymuje swoją politykę dywidendową, jednak nie wyklucza, że z tegorocznego zysku wypłaci akcjonariuszom mniejszą dywidendę lub z niej zrezygnuje - poinformował dziennikarzy prezes spółki Luis Amaral.

Z powodu sprzedaży spółek dystrybucyjnych Emperia odwołała prognozy wyników finansowych na lata 2011-2012. Spółka kontynuuje proces pozyskiwania inwestora dla segmentu detalicznego - poinformowała spółka w komunikacie

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Bogdanki związany z dopuszczeniem do obrotu giełdowego do 3.239.928 akcji spółki - poinformowała KNF w komunikacie prasowym.

Automotive Components Europe szacuje, że w 2011 roku przychody spółki wzrosły o ok. 10 proc. rdr, a zysk EBITDA wyniesie blisko 10 mln euro. W kolejnych latach spółka chce rosnąć powyżej rynku, zakłada wzrost przychodów powyżej 10 proc. rocznie oraz wzrost rentowności operacyjnej - podała spółka w strategii na lata 2012-15.

Zarząd Automotive Components Europe chce w pierwszej połowie 2012 roku rozpocząć skup akcji własnych. ACE podtrzymuje politykę dywidendową - podała spółka w komunikacie.

Grupa Automotive Components Europe (ACE) planuje akwizycje, które zwiększą przychody grupy o 30-100 mln euro. W przyszłym roku nakłady inwestycyjne grupy mają wynieść 12 mln euro - podała spółka w strategii na lata 2012-15.

Akcjonariusze ASBISc Enterprises na NWZA 21 grudnia zdecydowali o skupie do 1 mln akcji własnych po cenie nie wyższej niż 3 zł za jedną akcję - podała spółka w komunikacie.

Pozbud podpisał list intencyjny z Ever Home Rossa, w którym wyraził chęć przejęcia większościowego udziału w tej spółce, pod warunkiem przekształcenia jej w spółkę akcyjną - poinformował Pozbud w komunikacie.

Kopex oczekuje, że w '12 udział kontraktów zagranicznych w backlogu wyniesie min. 50 proc.

Kopex spodziewa się, że w IV kw. pokaże wyniki podobne do III kw.

Energoinstal podpisał umowę o wartości 224,6 mln zł z Koksownią Przyjaźń dotyczącą budowy bloku energetycznego - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

Trakcja-Tiltra podpisała z Tiltra Group AB, AB Kauno tiltai i akcjonariuszami Grupy Tiltra oraz Comsa aneks w sprawie rozliczeń z tytułu obniżenia ceny akcji Tiltry wskutek czego otrzyma ona 141,5 mln zł, z czego płatność 140,4 mln zł zostanie rozliczona przez przeniesienie na spółkę obligacji serii A i B - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

Kurs akcji wydawnictwa Ad Music wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na NewConnect o 13,6 proc., do 0,25 zł.

Działająca w branży tworzyw sztucznych spółka Izo-Blok zadebiutuje na NewConnect w czwartek, 22 grudnia - podała GPW w komunikacie prasowym.

Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział w środę na konferencji prasowej w Pekinie, że jeden z chińskich banków chce utworzyć swoją filię w Polsce. Chodzi o Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

Alda, producent artykułów gospodarstwa domowego, zadebiutuje na rynku NewConnect 27 grudnia - poinformowała giełda w środowym komunikacie.

Agencja Fitch potwierdziła rating IDR dla Banku Millennium ma poziomie "BBB-". Perspektywa ratingu jest stabilna - podał Fitch w środowym komunikacie.

ENERGIA

Zapasy ropy naftowej w USA spadły w ubiegłym tygodniu o 10,57 mln baryłek, czyli o 3,2 proc., do 323,58 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

WALUTY

Kurs EURPLN może do końca tygodnia utrzymywać się w okolicach 4,45 - uważają dilerzy. Ich zdaniem na rynku długu też będzie stabilnie do piątku.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,3793 a kurs złotego do euro na 4,4424 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3054 USD i 101,66 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

OPINIA

Środa na warszawskiej giełdzie przyniosła umiarkowane wzrosty głównych indeksów przy niedużych obrotach . W ocenie analityków do końca roku możliwa jest kontynuacja wzrostów, nie będą one jednak imponujące, a ich trwałość może okazać się ograniczona.

Obecnie złoty jest fundamentalnie niedowartościowany, a w perspektywie 12 miesięcy umocni się do poziomu 4,30 za euro - prognozuje Danske Bank.

TOWARY

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji rosną z powodu oczekiwań, że zapasy surowca w USA spadły w ub. tygodniu, już drugi tydzień z rzędu. Inwestorzy mają też nadzieję na ożywienie gospodarcze w USA, co spowoduje wzrost popytu na paliwa. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na styczeń, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku drożeje o 1,20 USD do 98,44 USD.

Cena ropy Brent w kontraktach na II 2012 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 107,44-107,46 USD za baryłkę.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną po danych makro z USA i Chin. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 7.446 USD za tonę, po wzroście notowań o 0,5 proc.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7426,00 USD/t. (PAP)

pif/ now/ jtt/

dxvkqrf

Podziel się opinią

Share
dxvkqrf
dxvkqrf