Trwa ładowanie...
d4irsb5

Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 10 kwietnia, 20.00

...
Share
d4irsb5

10.04. Warszawa (PAP) - Przegląd wiadomości gospodarczych

MAKROEKONOMIA - KRAJ

Należy mieć nadzieję, że konieczność zacieśnienia polityki pieniężnej może się okazać mało prawdopodobna" - oceniła w rozmowie z PAP Elżbieta Chojna-Duch z Rady Polityki Pieniężnej.

d4irsb5

Spowolnienie eksportu, w świetle ostatnich danych z Niemiec może okazać się nie tak duże jak oczekiwano - napisał w codziennym biuletynie Rady Gospodarczej przy premierze, jej członek Jakub Borowski.

W marcu upadłość ogłosiły 74 firmy, o 4,2 proc. więcej niż w lutym oraz 10,4 proc. więcej niż w marcu 2011 r. - podała w komunikacie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), która prognozuje, że w całym 2012 roku upadnie łącznie około 820 wszystkich przedsiębiorstw, czyli 13,89 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA

Bank centralny Japonii utrzymał stopy procentowe bez zmian - podał bank po zakończeniu swojego posiedzenia. Główna stopa procentowa wynosi nadal tylko 0,0-0,10 proc.

d4irsb5

Eksport Niemiec nieoczekiwanie wzrósł w lutym 2012 r. o 1,6 proc. mdm, po uwzględnieniu dni roboczych i zmian sezonowych, po wzroście w styczniu o 3,4 proc., po korekcie - poinformował Federalny Urząd Statystyczny w komunikacie.

Produkcja przemysłowa we Francji wzrosła w lutym 2012 r. o 0,3 proc. mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła 0,2 proc., po korekcie - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee.

BUDŻET

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne, wynikająca ze złożonych wniosków o płatność, wyniosła 136,3 mld zł, a w części dofinansowania UE 97,3 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

d4irsb5

Podwyższenie i zrównanie wieku emerytalnego da 0,6 mld zł oszczędności; w 2014 r. 2,4 mld zł, a w 2015 r. 5,5 mld zł - wynika z oceny skutków regulacji, załączonej do nowego projektu ustawy ustawy.

Autorzy nowej wersji projektu ustawy zakładającej podwyższenie wieku emerytalnego w ocenie skutków regulacji stwierdzili, że niemożliwe jest oszacowanie liczby wypłacanych emerytur częściowych.

DŁUG

Ministerstwo Finansów ma obecnie sfinansowanie 56 proc. potrzeb pożyczkowych na 2012 rok i ocenia, że w III kwartale zakończy tegoroczne finansowanie. W ostatnich miesiącach roku planuje prefinansowanie przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych, jednak w mniejszej skali niż to miało miejsce w 2011 roku - poinformował w wywiadzie dla PAP wiceminister finansów Dominik Radziwiłł. Dodał, że od maja resort zdecydowanie ograniczy podaż SPW i nie widać obecnie potrzeby dużych emisji papierów krótkoterminowych.

d4irsb5

Ministerstwo Finansów, po tym jak rozpoczęło w I kwartale tego roku, w dużej skali wymieniać środki z Unii Europejskiej w NBP, będzie kontynuować te działania w najbliższych kwartałach, co nie oznacza, że nie może przewalutować funduszy unijnych za pośrednictwem BGK bezpośrednio na rynku - ocenia w wywiadzie dla PAP wiceminister finansów Dominik Radziwiłł.

Dług publiczny w 2012 roku obniży się o ponad 1 pkt proc. z 53,5 proc. PKB odnotowanych w 2011 roku - poinformował w wywiadzie dla PAP wiceminister finansów Dominik Radziwiłł. Dodał, że w kolejnych latach dług publiczny nadal będzie spadał.

Chińczycy w lutym 2012 roku zainwestowali 651 mld jenów (ok. 8 mld dol.) w japoński rynek obligacji krótkoterminowych - podał japoński MSZ 9 kwietnia. Dodano, że to rekord w dotychczasowej historii zakupów japońskich papierów dłużnych.

WSKAŹNIKI

d4irsb5

Po zmianie metodologii wskaźnik Composite Leading Indicator (CLI) dla Polski w lutym 2012 r. wyniósł 100,55 pkt wobec 100,61 pkt w styczniu - podała we wtorek Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Przed rewizją wskaźnik za styczeń 2012 r. wynosił 101,85 pkt.

Indeks globalnych cen surowców, mierzonych w USD, w marcu 2012 r. wyniósł 201,5 pkt., wobec 196,0 pkt. w lutym 2012 r. po rewizji w dół o 0,1 pkt. i wobec 199,4 pkt. w marcu 2011 r. - wynika ze wstępnych obliczeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Oznacza to, że indeks w ujęciu miesięcznym wzrósł o 2,81 proc., a w ujęciu rocznym wzrósł o 1,05 proc.

Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro na kwiecień 2012 r. spadł do minus 14,7 pkt z minus 8,2 pkt miesiąc wcześniej - podała grupa badawcza Sentix w komunikacie.

Wskaźnik zaufania przedsiębiorców we Francji wyniósł w marcu 2012 r. 95 pkt wobec również 95 pkt w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Bank Francji.

d4irsb5

W USA zanotowano niespodziewanie spadek optymizmu wśród drobnych przedsiębiorców. W marcu 2012 r. wskaźnik optymizmu spadł do 92,5 pkt z 94,3 pkt w poprzednim miesiącu - poinformowała Krajowa Federacja Niezależnej Przedsiębiorczości (NFIB) w komunikacie.

Baltic Dry Index we wtorek 10 kwietnia wyniósł 928 pkt. wobec 931 pkt. we wtorek 3 kwietnia, co oznacza spadek o 0,32 proc.

Zapasy amerykańskich hurtowników w lutym 2012 roku wzrosły o 0,9 proc., w ujęciu miesiąc do miesiąca, podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosły o 0,6 proc. po korekcie - poinformował Departament Handlu w komunikacie.

W USA wskaźnik optymizmu w gospodarce IBD/TIPP wzrósł w kwietniu do 49,3 pkt wobec 47,5 pkt przed miesiącem - opublikowały Investors Business Daily oraz TechnoMetrica Institute of Policy and Politics.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 0,1 proc. i wyniósł 9.538,02 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 0,9 proc. i wyniósł 2.305,86 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu spadł o 0,92 proc. i wyniósł 18.035,85 pkt.

WIG 20 na zamknięciu sesji spadł o 1,64 proc. i wyniósł 2.226,18 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji spadł o 2,24 proc., do 5.595,55 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu sesji spadł o 3,08 proc. i wyniósł 3.217,6 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji spadł o 2,49 proc. i wyniósł 6.606,43 pkt.

SPÓŁKI

Zarząd Enei rekomenduje przeznaczenie z zysku za 2011 r. 106,55 mln zł na wypłatę dywidendy - podała spółka w komunikacie.

WZ Idea TFI zdecydowało o wypłaceniu z zysku za 2011 r. 0,43 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

ABC Data nie zna jeszcze wpływu sytuacji w rumuńskiej spółce zależnej Scop Computers na sprawozdania finansowe grupy. Jest to kwestią analiz i ustaleń z audytorem, które będą przedstawione nie później niż przy okazji publikacji raportu rocznego za 2011 r. - poinformował PAP prezes ABC Data Michał Rumiński. W jego ocenie informacja o możliwości wszczęcia postępowania naprawczego jest dobra dla Scop, gdyż spółka może otrzymać ochronę przed wierzycielami i nadal prowadzić działalność operacyjną.

Allianz PTE, posiadające ponad 5 proc. głosów na WZ Ceramiki Nowej Gali, zgłosiło projekt uchwały na walne zgromadzenie spółki, w którym proponuje przeznaczenie przez firmę 5,77 mln zł na dywidendę za 2011 r. - poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd spółki proponował wcześniej, aby na wypłatę dla akcjonariuszy Ceramika Nowa Gala przeznaczyła 1,71 mln zł z zeszłorocznego zysku.

PBG spodziewa się ujemnych przepływów z działalności operacyjnej w drugim kwartale - poinformował agencję Bloomberg wiceprezes spółki Przemysław Szkudlarczyk. Wiceprezes poinformował też, że PBG spodziewa się pozyskania do 200 mln zł ze sprzedaży aktywów w 2012 r. oraz, że krótka lista potencjalnych strategicznych inwestorów dla spółki może powstać najwcześniej w czerwcu.

Bank Gospodarstwa Krajowego nie planuje w 2012 roku sprzedaży swojego pakietu 10,25 proc. akcji PKO BP - poinformował w wywiadzie dla PAP Dominik Radziwiłł, wiceminister finansów i przewodniczący Rady Nadzorczej BGK.

Asseco Poland przedłużyło zapisy w wezwaniu na Sygnity do 10 maja 2012 roku - poinformowało Asseco Poland w komunikacie.

Bogusław Kott zostanie zastąpiony na stanowisku prezesa zarządu Banku Millennium do czerwca 2013 roku i został kandydatem do rady nadzorczej banku. Kott ocenia, że pozostanie na stanowisku co najmniej do lipca 2013 roku i w międzyczasie powinien zostać wybrany następca.

Bank Millennium podtrzymuje plan poprawy zyskowności w 2012 roku - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej prezes banku, Bogusław Kott.

Słoweńska firma farmaceutyczna Krka zadebiutuje na warszawskiej GPW w środę 11 kwietnia - podała giełda w komunikacie.

Auto-Spa, operator ogólnopolskiej sieci myjni bezdotykowych, zadebiutuje na rynku NewConnect w czwartek, 12 kwietnia - podała spółka w komunikacie prasowym.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Banku Ochrony Środowiska w związku z ofertą publiczną akcji serii P oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii P oraz praw do akcji serii P - podała KNF w komunikacie.

Kulczyk Oil Ventures INC. poinformował, że ukraińskie Ministerstwo Paliw i Energetyki formalnie uznało i zatwierdziło konwersję licencji Makiejewskoje z 5-letniej koncesji poszukiwawczej na 20-letnią koncesję produkcyjną.

Supernova IDM Fund zwiększył zaangażowanie w Bomi do 8,34 proc. - podało Bomi w komunikacie.

Ipopema 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w wyniku nabycia akcji zwiększył zaangażowanie w Vistulę i obecnie ma 5,6 mln akcji, które uprawniają do wykonywania 5,02 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki - podała Vistula w komunikacie.

Bank Polskiej Spółdzielczości zwiększył zaangażowanie w Boryszewie do 5,88 proc. akcji spółki - podał Boryszew w komunikacie.

Procesem zwolnień grupowych w Grupie Netia zostanie objętych 519 osób, a 129 dotyczyć będzie zmiana warunków zatrudnienia w związku z integracją po przejęciu Telefonii Dialog i Crowley Data Poland - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Huta Batory w Chorzowie, gdzie w piątek zakończył się nielegalny protest załogi, wznowiła we wtorek produkcję na wszystkich wydziałach poza stalownią. Z zatrudnionymi tam 124 osobami są rozwiązywane umowy o pracę - podała spółka Alchemia, do której należy huta.

Zarząd spółki Fortuna Entertainment Group zdecydował, że podczas zgromadzenia akcjonariuszy będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2011 r. w wysokości 0,23 euro za akcję - podała spółka w komunikacie.

Energomontaż-Południe zawarł z konsorcjum firm Saipem, Techint i PBG warunkową umowę dotyczącą wykonania prac mechanicznych na terminalu LNG w Świnoujściu. Wartość zlecenia wynosi 61 mln zł - poinformował Energomontaż-Południe w komunikacie.

WALUTY

Gorsze nastroje na światowych rynkach powodują, że polska waluta się osłabia. Złoty jest blisko psychologicznej bariery 4,20 za euro. Poziom ten będzie prawdopodobnie testowany, a jego przebicie może otworzyć w najbliższym czasie drogę dla dalszej deprecjacji kursu w kierunku 4,30 za euro. Na rynku długu, w ślad za słabnącym złotym, w drugiej części dnia także zapanowały gorsze nastroje.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1904, a kurs złotego do euro na 4,1756 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3114 USD i 106,48 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

FUNDUSZE

Aktywa zgromadzone w TFI zwiększyły się w marcu o 4,8 proc., co oznacza wzrost o 5,8 mld zł. Na koniec miesiąca wyniosły one ok. 126,6 mld zł - wynika z raportu Analiz Online i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Wielkość środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI na koniec marca 2012 roku wyniosła 3,196 mld zł, co oznacza spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem, kiedy wyniosły one 3,209 mld zł - poinformował Legg Mason TFI w komunikacie prasowym.

Aktywa zarządzane przez BZ WBK TFI wyniosły na koniec marca 2012 roku 8,57 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 190 mln zł - poinformował BZ WBK TFI w komunikacie prasowym.

ROLNICTWO

Skup zbóż, po 8 miesiącach sezonu (lipiec 2011- luty 2012) był nieznacznie niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku - napisała Agencja Rynku Rolnego w comiesięcznym biuletynie.

Stan przezimowania zbóż nadal jest zły, zaś zniszczeniom uległo 1,2-1,4 mln ha upraw - ocenił w rozmowie z PAP Jerzy Grabiński z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

OPINIA

Pierwsza poświąteczna sesja na warszawskiej giełdzie miała spadkowy przebieg. Pod koniec notowań zniżki przybrały na sile i WIG 20 przełamał wsparcie na wysokości około 2.250 pkt. Zdaniem analityków w kolejnych dniach nie jest wykluczona korekta wzrostowa, choć w perspektywie długoterminowej prawdopodobne są dalsze zniżki.

Presja "jastrzębi" w RPP sprawia, że ryzyko podwyżki stóp procentowych o 25 pb w maju lub czerwcu jest dość wysokie, choć więcej argumentów przemawia przeciwko podwyżce - oceniają ekonomiści Polskiego Banku Przedsiębiorczości. Ich zdaniem inflacja w marcu wyniosła 3,8 proc. rdr.

Bank Millenium podtrzymuje prognozę dynamiki polskiego PKB w 2012 r. na poziomie ok. 3,0 proc. - wynika z kwietniowego raportu banku. Ekonomiści banku szacują, że inflacja CPI w marcu wyniosła 3,9 proc. rdr, a w kolejnych miesiącach będzie nadal się obniżać.

Po kwietniowym posiedzeniu RPP prawdopodobieństwo zacieśnienia polityki monetarnej wyraźnie wzrosło, jednak w obecnych okolicznościach podwyżki stóp procentowych nie są uzasadnione, ponieważ inflacja w średnim okresie będzie się stopniowo obniżać w kierunku celu NBP, a wzrost gospodarczy nie będzie wywierał presji na wzrost cen - oceniają ekonomiści z Banku Millennium.

Analitycy banków zachodnich w Londynie przewidują spadek stopy inflacji w Polsce w marcu do 3,8-4,0 proc. rdr wobec 4,3 proc. rdr w lutym, ale różnią się w ocenie długookresowej perspektywy inflacji, a co za tym idzie prognozy stóp procentowych.

Inwestycje w akcje w tym roku mogą być atrakcyjne biorąc pod uwagę wciąż polepszające się wyniki finansowe przedsiębiorstw i ich relatywnie niskie wyceny. W przypadku obligacji pole do dalszego spadku rentowności jest już bardzo niewielkie i bardziej prawdopodobny obecnie wydaje się spokojniejszy okres połączony z mniejszą zmiennością - uważają zarządzający z ING Investment Management.

Rozpoczynający się we wtorek sezon prezentacji wyników kwartalnych w Stanach Zjednoczonych może przynieść tylko niewielką poprawę wyników rdr. Wyniki spółek mogą okazać się pretekstem do kontynuacji rozpoczętej w ubiegłym tygodniu korekty, nawet jeśli nie okażą się słabsze od oczekiwań rynkowych.

W najbliższych miesiącach kurs złotego może, podobnie jak w marcu, utrzymywać się w przedziale 4,10-4,18 za euro - prognozują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego. Ich zdaniem na koniec półrocza kurs złotego będzie na poziomie 4,15 za euro, a na koniec roku na podobnym poziomie.

W I półroczu polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie wyższym niż 3 proc., zaś w II półroczu nastąpi spowolnienie i wzrost PKB nie przekroczy 2,6 proc. - prognozuje Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK spodziewa się, że w całym roku polska gospodarka urosnie o 2,9 proc. Według ekonomistów BGK wskaźnik inflacji CPI wyniósł w marcu 4,0 proc. rdr.

Ekonomiści z Banku Gospodarstwa Krajowego podtrzymują swój bazowy scenariusz, że do końca bieżącego roku stopy proc. NBP pozostaną niezmienione. Ich zdaniem pierwszy możliwy termin obniżki stóp przypada na I kwartał przyszłego roku.

Inflacja w grudniu tego roku spadnie do 3,4 proc. rdr, a do celu NBP powróci w II kw. 2013 roku - uważają ekonomiści z Invest Banku. Jednocześnie podtrzymali oni prognozę utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie do końca tego roku.

TOWARY

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji spadają, bo zapasy surowca w USA, jak się ocenia, są najwyższe od 22 lat - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na maj, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku tanieje o 16 centów, do 102,30 USD.

Cena ropy Brent w kontraktach na V 2012 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 122,29-122,31 USD za baryłkę.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają z powodu obaw o popyt w Chinach - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 8.221 USD za tonę, po spadku o 1,7 proc.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 8226,00 USD/t. (PAP)

amp/ asa/

d4irsb5

Podziel się opinią

Share
d4irsb5
d4irsb5