Trwa ładowanie...
d12wxpc
d12wxpc

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 1.II - 19.II

...
Share
d12wxpc

PONIEDZIAŁEK, 1 LUTEGO

- Indeks PMI dla Polski. (9.00)

- MF przedstawi prognozę inflacji w styczniu. (10.00)

d12wxpc

- MF zaoferuje bony 52-tygodniowe za 900-1.200 mln zł. (12.00)

- MF przedstawi szczegóły przetargu zamiany. (12.00)

- Wiceprezes NBP Witold Koziński i prezesi polskich banków wezmą udział w debacie o 20-leciu rynku finansowo-kapitałowego w Polsce.(11.00)

*- Po spotkaniu ministrów ds. europejskich Trójkąta Weimarskiego odbędzie sie briefing prasowy. Spotkanie ministrów poświęcone będzie m.in. strategi gospodarczej UE 2020, kwetstiom energetycznym oraz zmianom klimatycznym. (14.00)

d12wxpc

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle w styczniu - wyliczenia końcowe (10.00) - oczekuje się 52 punktów

- W USA zostanie podana informacja o wydatkach i dochodach Amerykanów w grudniu 2009 (14.30) - w obu przypadkach oczekuje się wzrostu o 0,3 proc.

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM w przemyśle w styczniu 2010 r. (16.00) - oczekuje się 55,6 punktów

WTOREK, 2 LUTEGO

d12wxpc

- W strefie euro zostanie podany wskaźnic cen producenta (PPI) za grudzień 2009 (11.00)

- W USA zostanie podana informacja z rynku nieruchomości, o podpisanych umowach na przyszłą sprzedaż domu za grudzień (16.00)

ŚRODA, 3 LUTEGO

- MF przeprowadzi przetarg zamiany obligacji. Do odkupu zostaną wystawione obligacje PS0310, OK0710 oraz DS1110, zaś do sprzedaży obligacje PS0413, PS0415 oraz WZ0118.

d12wxpc

*- Przyszłość wspólnej polityczki rolnej UE po 2013 r. bEdzie tematem konferencji Ministra rolnictwa Marka Sawickiego. (12.45)

- W związku z połączeniem GASTEL SA z EFH Żurawie Wieżowe SA odbędzie się konferencja prasowa, na kórej zostaną przedstawione założenia biznesowe oraz plany rozwoju nowopowstałej spółki. (12.30)

- Bank Światowy zaprezentuje raport Global Economic Prospects, który przedstwaia najnowsze analizy i prognozy ekonomiczne BŚ dla świata, regionu i Polski.(11.00)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik PMI w usługach i composite - wyliczenia końcowe za styczeń 2010 (10.00)

d12wxpc

- W strefie euro zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w grudniu 2009 r. (11.00)

- W USA zostanie podana informacja o wskaźniku wniosków na kredyt hipoteczny MBA (13.00)

- W USA zostaną opublikowane dane Challengera dot. rynku pracy w styczniu 2010 (13.30)

- W USA zostaną opublikowane dane ADP dot. rynku pracy w styczniu 2010 r.(14.15)

d12wxpc

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM poza przemysłem w styczniu 2010 r. (16.00)

CZWARTEK, 4 LUTEGO

*- Polska Agencja Informacji i Inwestycjie Zagrnicznych przedstawi wyniki badania sa\tysfakcji inwestorów ze swoich usług. (12.00)

- W Niemczech zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w grudniu 2009 r. (12.00)

- Bank Anglii przedstawi decyzję dot. stóp procentowych (13.00)

- Europejski Bank Centralny przedstawi decyzję dot. stóp procentowych (13.45)

- W USA zostanie podana informacja o produktywności poza rolnictwem w IV kw. 2009 (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 30 stycznia (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w grudniu 2009 r.(16.00)

PIĄTEK, 5 LUTEGO

- NBP ogłosi stan rezerw walutowych w styczniu. (14.00)

- W Niemczech zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w grudniu 2009 r. (12.00)

- W USA zostanie podana stopa bezrobocia w styczniu 2010 i zmiana liczby miejsc pracy (14.30)

PONIEDZIAŁEK, 8 LUTEGO

- MF organizuje przetarg bonów 52-tygodniowych o wartości 0,7-1,2 mld zł. (12.00)

- We Francji zostanie podany wskaźnik nastrojów w biznesie w styczniu 2010 (8.30)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania inwestorów wyliczany przez Sentix za luty (10.00)

WTOREK, 9 LUTEGO

- GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kwartale; w 2009 roku. (14.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu IBD/TIPP za luty (16.00)

CZWARTEK, 11 LUTEGO

*- Kredyt Bank przedstawi swoje wyniki finansowe. (10.00)

PIĄTEK, 12 LUTEGO

- NBP ogłosi dane o podaży pieniądza w styczniu. (14.00)

- NBP ogłosi dane o bilansie płatniczym w 2009 roku. (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 15 LUTEGO

- GUS poda dane o inflacji w styczniu. (14.00)

- MF organizuje przetarg bonów 52-tygodniowych o wartości 0,7-1,2 mld zł. (12.00)

WTOREK, 16 LUTEGO

- GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu w styczniu. (14.00)

- GUS poda dane o zatrudnieniu w styczniu. (14.00)

ŚRODA, 17 LUTEGO

- MF organizuje przetarg obligacji DS/WS o wartości 1-2 mld zł. (12.00)

- GUS ogłosi wyniki budownictwa w stczniu. (14.00)

CZWARTEK, 18 LUTEGO

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej w styczniu. (14.00)

- GUS poda dane o cenach producentów w styczniu. (14.00)

- NBP przedstawi minutes z posiedzenia w styczniu. (14.00)

PIĄTEK, 19 LUTEGO

- Grupa EM&F omówi wyniki za IV kwartał 2009 i poda plany na bieżący rok. (10.30)

PONIEDZIAŁEK, 22 LUTEGO

- MF ogłosi dane o zadłużeniu Skarbu Państwa w 2009 roku. (15.00)

- GUS poda wyniki badania koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym. (14.00)

- MF organizuje przetarg bonów 52-tygodniowych o wartości 1,3-1,8 mld zł. (12.00)

ŚRODA, 24 LUTEGO

- Decyzja RPP.

- Ambra omówi wyniki za I półrocze roku obrotowego 2009/2010.(10.30)

PIĄTEK, 26 LUTEGO

- GUS poda wyniki badania koniunktury konsumenckiej w lutym. (14.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

gor/ ana/ jtt/ asa/ aj/ dan/ wst/

d12wxpc

Podziel się opinią

Share
d12wxpc
d12wxpc