Trwa ładowanie...
d4b13t8

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 21 XI - 16 XII

...
Share
d4b13t8

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 21 XI - 16 XII

PONIEDZIAŁEK, 21 LISTOPADA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej w październiku. (14.00)

d4b13t8

- GUS poda dane o cenach producentów w październiku. (14.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w październiku. (14.00)

- MF poda dane o zadłużeniu Skarbu Państwa po wrześni. (15.00)

- W Katowicach odbędzie się konferencja: Górnictwo 2011. Obecni będą m.in.: Roman Łój - Prezes Zarządu, Katowicki Holding Węglowy SA; Jerzy Podsiadło - Prezes Zarządu, WĘGLOKOKS SA; Andrzej Warzecha - Wiceprezes Zarządu, Polski Koks SA; Jarosław Zagórowski - Prezes Zarządu, Jastrzębska Spółka Węglowa SA; Marian Kostempski - Prezes Zarządu, Kopex SA; Waldemar Łaski - Prezes Zarządu, FAMUR SA; (9.00)

d4b13t8

- LST Capital omówi wyniki za III kwartał i poinformuje o planach inwestycyjnych na lata 2012-2013. (9.00)

- Minister skarbu Mikołaj Budzanowski i wiceprezes PGNiG Marek Karabuła wezmą m.in. udział w seminarium na temat gazu łupkowego. (9.30)

*- Seminarium: Gaz łupkowy - nowe bogactwo Polaków - szansa i wyzwanie. Obecni będą: Marek Karabuła - wiceprezes zarządu PGNiG, Małgorzata Szymańska - dyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki, Andrzej Sikora - prezes Instytutu Studiów Strategicznych.(10.00)

- Briefing prasowy Miasta Stołecznego Warszawy i RWE Stoen Operator: "bezpieczeństwo energetyczne stolicy i inwestycje w sieć energetyczną 2011-2015". (11.00)

d4b13t8

- KOPEX omówi wyniki spółki za III kw. 2011 r. (12.30)

- W strefie euro zostanie podana informacja o stanie na rachunku obrotów bieżących we IX 2011 (10.00)

- W USA zostanie podany indeksy aktywności w gospodarce przez Chicago Fed za X 2011 (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży domów na rynku wtórnym w X 2011 (16.00)

d4b13t8

WTOREK, 22 LISTOPADA

- NBP poda dane o inflacji bazowej w październiku. (14.00)

- GUS poda dane o wynikach przedsiębiorstw po III kwartałach. (14.00)

- GUS poda dane o koniunkturze w listopadzie. (14.00)

d4b13t8

- Vienna Insurance Group w Polsce omówi wyniki finansowe po 3 kwartałach 2011 roku. (10.00)

  • - Bank Pocztowy podsumuje wyniki za III kwartał tego roku. (10.00)

*- Deutsche Bank PBC organizuje spotkanie prasowe: "Wymagający motor polskiej gospodarki". Zostaną na nim zaprezentowane wyniki badania opinii przeprowadzonego na zlecenie Banku wśród ponad 800 firm sektora MSP w Polsce. (11.30)

  • - Trendy i badania dotyczące rzetelności polskich przedsiębiorstw będą tematem konferencji Krajowego Rejestru Długu i Biura Informacji Gospodarczej. (11.00)
d4b13t8

- PZ Cormay podsumuje wyniki za III kwartał oraz poinformuje o planach i perspektywach Grupy na najbliższą przyszłość. (12.00)

ŚRODA, 23 LISTOPADA

- Przetarg warunkowy obligacji BGK na rzecz KFD. (12.00)

  • - VIII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw organizuje Biuro Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy. (9.30)

- Harper Hygienics poinformuje o perspektywach spółki. (10.00)

*- LC Corp SA zaprezentuje nowa inwestycję biurowa w Warszawie: "Wola Center - prestiż i nowoczesność". W spotkaniu weźmie udział Dariusz Niedośpiał, prezes zarządu LC Corp. Odbędzie się również dyskusja na temat rynku powierzchni biurowych w Warszawie na koniec Q3 2011. (11.00)

- Konferencja prasowa ALLEGRO I PAYU: Jedno konto do płacenia za zakupy w Internecie. (14.30)

CZWARTEK-PIĄTEK, 24-25 LISTOPADA

- Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel organizuje w Poznaniu spotkanie dla dziennikarzy z okazji Europejskiego Dnia Konkurencji i Konsumentów. Obecni będą m.in. Leszek Balcerowicz, Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów porównawczych SGH, i Joaquin Almunia, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Konkurencji, a także Tomasz Nowakowski, dyrektor wykonawczy ds. Korporacyjnych, Telekomunikacja Polska, Andrzej Kozłowski, dyrektor wykonawczy ds. Strategii i Zarządzania Projektami, ORLEN.

CZWARTEK-SOBOTA, 24-26 LISTOPADA

- Odbędzie się XIII Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Jest to spotkanie przedstawicieli biznesu, polityki, samorządu, świata nauki, organizacji pozarządowych i mediów. Hasłem przewodnim tegorocznego Forum jest "Dolny Śląsk na mapie Europy". Obecni będą: m.in.: Herbert Wirth - Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź, Jacek Kaczorowski - Prezes Zarządu, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

CZWARTEK, 24 LISTOPADA

- "Gaz łupkowy a cele unijnej polityki energetyczno-klimatycznej" to temat konferencji zorganizowanej pod patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie UE. (9.00)

- W Poznaniu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizuje konferencję: "Zintegrowane podejście do rozwoju - klucz do inteligentnej, zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu Europy" podczas Nieformalnego spotkania ministrów odpowiedzialnych za politykę spójności, rozwój terytorialny i miejski. Wśród uczestników znajda się: Bronisław KOMOROWSKI, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Elżbieta BIEŃKOWSKA, Minister Rozwoju Regionalnego, Danuta HBNER, Przewodnicząca komisji ds. polityki regionalnej Parlamentu Europejskiego. (10.00)

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje konferencję prasową dotyczącą efektów działań, dzięki którym na polskim rynku pojawiają się wyspecjalizowane instytucje wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych. (11.30)

- Giza Polish Ventures: Pierwszy polsko-izraelski fundusz typu Venture Capital w Polsce organizuje konferencję w związku z rozpoczęciem działalności. (14.00)

WTOREK, 29 LISTOPADA

- GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w listopadzie. (14.00)

- Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA (KAPE SA) organizuje VI edycję konferencji dla przemysłu z cyklu: "Efektywność energetyczna. Niższe koszty energii w przemyśle". Obecna edycja Konferencji poświęcona jest praktyce zarządzania energią w przedsiębiorstwie. W konferencji wezmą udział m.in. przedstawiciele Zakładów Chemicznych Police, AccelorMittal Polska, Dalkia Polska. (10.00)

- Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk weźmie udział w debacie "Model regulacji cen w ciepłownictwie".(11.00)

*- Towarzystwo Ekonomistów Polskich organizuje panel dyskusyjny: "Wpływ problemów banków europejskich na polski sektor finansowy". Uczestnikami panelu będzie m.in.: Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. (12.00)

ŚRODA, 30 LISTOPADA

- GUS poda dane o PKB w III kwartale. (10.00)

- Pharmaceutical Development Center Poland organizuje konferencję "Finanse i podatki w branży farmaceutycznej". Spotkanie to będzie kompendium zmian zachodzących obecnie w branży. Uwzględnia ono szczególny wpływ nowej ustawy refundacyjnej na finanse branży od roku 2012.(10.00)

- Polski Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Gospodarki Energetycznej oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich organizują konferencję pt.: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - CELE, ZADANIA I ŚRODKI REALIZACJI". Obecni będą przedstawiciele: PGNiG SA, PSE-Operator SA, Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA. (10.00)

*- Krajowe Forum Szerokopasmowe organizuje konferencję "Dostęp szerokopasmowy 2011 - gdzie, jaki, za ile" w ramach spotkań informacyjno-doradczych projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa. Jednym z tematów będzie finansowanie inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną. Obecna będzie Anna Streżyńska - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. (10.00)

CZWARTEK, 1 GRUDNIA

  • - Instytut Nauk Ekonomicznych PAN organizuje konferencję pt. "Fundusze europejskie w rozwoju najbardziej innowacyjnych produktów w Polsce". (11.00)

PONIEDZIAŁEK, 5 GRUDNIA

- Strategie firm branży chemicznej i naftowej wobec globalnych wyzwań to jeden z głównych tematów dorocznej konferencji Nafta/Chemia 2011 organizowanej przez Grupę PTWP, wydawcę miesięcznika gospodarczego Nowy Przemysł oraz portal WNP.pl.

WTOREK, 6 GRUDNIA

- Polsko-Duński workshop energetyczny. Obecny będzie Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Rafał Czyżewski prezes Energa Operator. (9.00)

- Fundacja Godła Promocyjnego organizuje konferencję "Promocja Polski - wyzwania przed nauką i praktyką". Udział w niej wezmą przedstawiciele PARP, PAIiIZ. (11.30)

PONIEDZIAŁEK, 12 GRUDNIA

- "Forum Polska Efektywna Energetycznie".

ŚRODA, 14 GRUDNIA

  • - Prognozy ekonomiczne i przewidywania dla rynku pracy na 2012 rok będą tematem konferencji pt. "Tendencja na rynku pracy". (9.30)

PIĄTEK, 16 GRUDNIA

- Waldemar Pawlak, wicepremier, minister gospodarki, weźmie udział w konferencji "POWER RING 2011 - Energy Roadmap 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej". Wśród zaproszonych gości jest minister finansów Jacek Rostowski i wielu prezesów dużych spółek giełdowych. (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/

d4b13t8

Podziel się opinią

Share
d4b13t8
d4b13t8