Trwa ładowanie...
dvclq1f

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 22 I - 24 I

...

Share
dvclq1f

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 22 I - 24 I

ŚRODA, 22 STYCZNIA

- NBP opublikuje dane nt. koniunktury w czwartym kwartale 2013 roku i prognozy na pierwszy kwartał 2014 roku. (10.00)

- NBP przedstawi dane nt. sytuacji gospodarczej Europy Środkowo-Wschodniej w styczniu 2014 r. (14.00)

dvclq1f

- "Czy sektor bankowy jest przygotowany do walki z cyberprzestępcami" to temat spotkania organizowanego przez firmę doradczą Deloitte. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki i główne wnioski raportu z ćwiczeń "Cyber-Exe 2013", przeprowadzonych po raz pierwszy w instytucjach bankowych w Polsce. (10.00)

- PwC przedstawi wyniki najnowszego badania CEO Survey w Polsce i na świecie. (10.00)

- "Budżet unijny 2014 - 2020 a kontynuacja rozwoju polskiej infrastruktury" to temat konferencji organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą. (10.00)

- Polska Agencja Prasowa w ramach projektu "Debaty o gospodarce w PAP" organizuje konferencję "Pierwsza polska elektrownia atomowa. Możliwości realizacji i bezpieczeństwo". Celem konferencji jest omówienie perspektyw budowy elektrowni atomowej w Polsce, prezentacja potencjalnych rozwiązań technologicznych z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa w ramach dialogu ze społecznością lokalną. Gościem specjalnym będzie pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej Hanna Trojanowska. Debata będzie transmitowana na stronie www.pap.pl (11.00)

dvclq1f

- Najnowsze wyniki badań koniunktury bankowej, przygotowane przez TNS Polska, zostaną przedstawione podczas comiesięcznej konferencji prasowej Związku Banków Polskich. Zaprezentowana zostanie ponadto najnowsza edycja Raportu InfoDOK, podsumowująca sytuację po IV kwartale 2013 roku, w tym liczbę zastrzeżonych dokumentów tożsamości, łączną liczbę i kwotę udaremnionych prób wyłudzeń kredytów oraz największe kwoty wyłudzeń kredytów (11.00)

- Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz Polska Rada Centrów Handlowych organizują spotkanie prasowe połączone z dyskusją w sprawie ograniczania czasu pracy handlu w niedzielę. Na spotkaniu przedstawiona zostanie wspólne stanowisko PRCH, POHiD i Konfederacji Lewiatan w sprawie proponowanych ograniczeń. (11.00)

- Komisja Europejska opublikuje propozycję klimatycznej i energetycznej polityki UE do 2030 r. Pakiet ten zawierać będzie plan reformy unijnego rynku handlu emisjami CO2 i analizę cen energii w UE oraz komunikat KE dot. gazu łupkowego. (12.00)

- Związek Polskiego Leasingu i Konferencja Lewiatan przedstawią wyniki branży leasingowej w 2013 roku oraz plany na ten rok. (13.00)

dvclq1f

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

- Jakub Borowski, członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, główny ekonomista banku Credit-Agricole Polska weźmie udział w debacie dotyczącej euro w Unii Europejskiej. (18.00)

CZWARTEK, 23 STYCZNIA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

dvclq1f

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

- MF zaoferuje na przetargu obligacje serii OK0716, PS0418, WZ0119 i DS1023 o wartości nominalnej od 6,0 do 10,0 mld zł.

  • - United Oilfield Services podsumuje rok 2013, poda plany na rok 2014 oraz przedstawi perspektywy rozwoju branży łupkowej w najbliższym czasie. (9.00)

- CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych organizuje seminarium "Odnawialne źródła energii i energia jądrowa w Polsce". (15.00)

dvclq1f

- W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI dla przemysłu przez HSBC za I (2.45)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania w biznesie w I (8.45)

- We Francji zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle i usługach w I (9.00)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle i usługach w I (9.30)

dvclq1f

- W strefie euro zostanie podany PMI w przemyśle, usługach i composite w I (10.00)

- W strefie euro zostanie podany stan na rachunku obrotów bieżących w XI (10.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności w gospodarce przez Fed z Chicago za XII (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 18 stycznia (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik PMI dla gospodarki w I przez Markit za I (14.58)

- W USA zostanie podany indeks cen domów w XI (15.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży domów na rynku wtórnym w XII (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik wyprzedzający koniunktury za XII (16.00)

PIĄTEK, 24 STYCZNIA

- GUS opublikuje biuletyn statystyczny, w którym są m.in dane o sprzedaży detalicznej. (10.00)

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

  • - Pracodawcy RP i Związek Pracodawców Branży Fotowoltaicznej przedstawią swoją opinię na temat procedowanej ustawy o OZE. (11.00)
  • - PKN Orlen podsumuje wyniki za IV kwartał ubiegłego roku. (12.00) ============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ jba/

dvclq1f

Podziel się opinią

Share
dvclq1f
dvclq1f