Trwa ładowanie...
d2ekvl3
d2ekvl3

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 26 IX - 14 XI

...
Share
d2ekvl3

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 26 IX - 14 XI

CZWARTEK-PIĄTEK, 26-27 WRZEŚNIA

- XIX Forum Teleinformatyki: "Cyfrowa modernizacja Polski". Tematem będzie cyfrowa modernizacja Polski rozpatrywana z punktu widzenia oceny stanu obecnego oraz celów nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Wśród panelistów będzie m.in.: Dariusz Bogdan, wiceminister gospodarki.

d2ekvl3

CZWARTEK, 26 WRZEŚNIA

- Drugi dzień trzeciej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

- NBP przedstawi Kwartalny raport o rynku pracy. (10.00)

- E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa zadebiutuje na parkiecie głównym GPW. (10.00)

  • - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych poinformuje o spodziewanych na ten rok wynikach ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa.(10.00)
d2ekvl3

- Sytuacja na rynku bankowości internetowej i płatności bezgotówkowych po II kwartale 2013 roku będzie tematem konferencji organizowanej przez Związek Banków Polskich. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną ponadto najnowsze wyniki badań koniunktury bankowej, przygotowane przez TNS Polska.(11.00)

  • - Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawi tegoroczny Raport Płacowy. Polska i Świat. Na podstawie raportu zaprezentowany zostanie poziom średniego wynagrodzenia w Polsce, zarówno w relacji do lat poprzednich, jak i innych państw Europy i świata. (11.00)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów we IX (8.45)

- W W.Brytanii zostanie podany PKB za II kw. - wyliczenia końcowe (10.30)

d2ekvl3

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 21 września (14.30)

- W USA zostanie podany PKB w II kw. (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o nowych umowach na sprzedaż domu za VIII (16.00)

PIĄTEK, 27 WRZEŚNIA

d2ekvl3

- Przedstawiciele spółek dystrybucji energii wezmą udział w debacie "Standardy obsługi odbiorców energii - gaz, energia elektryczna i cieplna". (11.00)

- W W.Brytanii zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów przez GfK za IX (1.05)

- We Francji zostanie podany PKB w II kw. - wyliczenia końcowe (8.45)

- We Francji zostanie podana informacja o wydatkach konsumentów w VIII (8.45)

d2ekvl3

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania w gospodarce, przemyśle, handlu, usługach, budownictwie i wśród konsumentów we IX (11.00)

- W USA zostanie podana informacja o dochodach i wydatkach Amerykanów w VIII (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów, opracowany przez Uniwersytet Michigan, za IX (15.55)

PONIEDZIAŁEK, 30 WRZEŚNIA

d2ekvl3

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za II kwartał (14.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

- NBP poda informacje o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej po II kwartale

- NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym po II kwartale (14.00)

  • - GUS organizuje konferencję inaugurującą uruchomienie portalu STRATEG. (13.00)

- Druga edycja "Capital Market Day" organizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz agencję relacji inwestorskich InnerValue. W ramach projektu zarządy spółek : Neuca, Enel-Med oraz Ambra spotkają się z inwestorami indywidualnymi i w miejscu ich działalności pokażą jak funkcjonuje biznes tych firm.

WTOREK, 1 PAŹDZIERNIKA

  • - GK Work Service przedstawi i omówi 1. edycję raportu Barometr Rynku Pracy, mówiącego o aktualnej sytuacji na polskim rynku zatrudnienia. (11.00)

CZWARTEK, 3 PAŹDZIERNIKA

- Międzynarodowe Seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa technologie". (8.00)

PIĄTEK, 4 PAŹDZIERNIKA

- Polska Agencja Prasowa organizuje zamkniętą debatę "Dokąd zmierza polski rynek kapitałowy". Uczestnicy debaty dyskutować będą, jak powinien wyglądać polski rynek kapitałowy w najbliższych latach i jakie powinny być kierunki jego rozwoju, aby mógł on umocnić pozycję lidera w tej części Europy. Wśród zagadnień poruszanych w trakcie debaty będą też m.in: czy GPW powinna stać się spółką w pełni prywatną, czy powinna szukać możliwości współpracy z giełdą wiedeńską, jak zwiększać zainteresowanie polskim rynkiem kapitałowym inwestorów zagranicznych oraz indywidualnych, jak będzie wyglądać giełda po ograniczeniu roli OFE, kto może zastąpić OFE w dostarczaniu płynności, jakie perspektywy stoją przed rynkiem IPO w Warszawie. O swoich oczekiwaniach wobec giełdy będą mówić przedstawiciele domów maklerskich, OFE, a także giełdowych spółek.

W debacie udział wezmą: wiceminister Skarbu Państwa Paweł Tamborski, wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk, prezes GPW Adam Maciejewski, prezes Rady Giełdy Wiesław Rozłucki, partner PwC Jacek Socha, przewodniczący Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Mirosław Kachniewski, były wiceminister finansów Igor Chalupec, prezes Izby Domów Maklerskich Waldemar Markiewicz, prezes ING PTE Grzegorz Chłopek, a także prezes Próchnika Rafał Bauer.

Debata odbędzie się w godzinach 10.00-12.00 w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej. Jej przebieg można będzie śledzić na stronie internetowej www.biznes.pap.pl

PONIEDZIAŁEK, 7 PAŹDZIERNIKA

- Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl) i Izba Domów Maklerskich organizują konferencję: "Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki". Konferencja zgromadzi polityków, reprezentantów administracji rządowej, funduszy inwestycyjnych, firm PE/VE, banków, OFE, organów nadzorczych i regulacyjnych, GPW i innych instytucji rynku kapitałowego, maklerów czy doradców inwestycyjnych oraz biznesmenów z prywatnego sektora gospodarki.(8.30)

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 14-15 PAŹDZIERNIKA

- Przedstawiciele banków oraz innych instytucji sektora finansowego będą uczestniczyć w VI Kongresie Bankowości Detalicznej. (16.30)

WTOREK, 15 PAŹDZIERNIKA

- GUS poda inflację we wrześniu 2013 roku (14.00)

ŚRODA, 16 PAŹDZIERNIKA

- GUS poda przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2013 roku (14.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 16-17 PAŹDZIERNIKA

- "Polityka energetyczna Unii Europejskiej" będzie tematem sesji inauguracyjnej X Kongresu Nowego Przemysłu - Energetyka - Gaz - Paliwa. (8.30)

- II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych. Obecny będzie m.in. Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF. (9.00)

CZWARTEK, 17 PAŹDZIERNIKA

- GUS poda dynamikę produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oraz wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano montażowej we wrześniu (14.00)

- Kondycja polskiej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w budownictwie będzie tematem konferencji "Monitoring Rynku Budowlanego 2013". (9.30)

PIĄTEK, 18 PAŹDZIERNIKA

- GUS poda dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w okresie I-IX 2013 r.(14.00)

PONIEDZIAŁEK, 21 PAŹDZIERNIKA

- GUS poda skorygowane szacunki PKB za 2012 r. oraz I i II kwartał 2013 r.(11.00)

- GUS poda ceny produktów rolnych we wrześniu 2013 r.(14.00)

WTOREK, 22 PAŹDZIERNIKA

- GUS opublikuje koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2013 r.(14.00)

CZWARTEK, 24 PAŹDZIERNIKA

- GUS poda koniunkturę konsumencką w październiku 2013 r.(14.00)

CZWARTEK, 14 LISTOPADA

- Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, prezesi największych spółek oraz innych instytucji sektora energetycznego wezmą udział w IX międzynarodowej konferencji Power Ring. (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ jba/

d2ekvl3

Podziel się opinią

Share
d2ekvl3
d2ekvl3