Trwa ładowanie...
d27t0al
d27t0al
komunikat

PTE BANKOWY SA wybór biegłego rewidenta

Warszawa, dnia 30 czerwca 2008 r. Zgodnie z §12 pkt.6 i §16 ust.1 pkt.7, w związku z §18 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie obowiązków...
Share
d27t0al

Warszawa, dnia 30 czerwca 2008 r. Zgodnie z §12 pkt.6 i §16 ust.1 pkt.7, w związku z §18 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 70, poz. 627), Powszechne Towarzystwo Emerytalne BANKOWY Spółka Akcyjna informuje, że na biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych Bankowego OFE i PTE BANKOWY S.A. sporządzonych za lata obrachunkowe kończące się 31 grudnia 2008, 31 grudnia 2009 roku i 31 grudnia 2010 roku wybrana została spółka "PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.".

kom abs/zdz

d27t0al

Podziel się opinią

Share
d27t0al
d27t0al