Trwa ładowanie...
d41tbxk
espi
16-11-2010 17:41

PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczb...

PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ (20/2010)

d41tbxk
d41tbxk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 16 listopada 2010 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Sontellian Holdings LTD z siedzibą na Cyprze o zmianie stanu posiadania akcji PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Zmiana nastąpiła w wyniku nabycia w dniu 16 listopada 2010 roku na podstawie umowy cywilno-prawnej poza rynkiem regulowanym łącznie 65.700 akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda za łączną sumę 570 933 zł.Przed ww. nabyciem Sontellian Holdings LTD nie posiadała akcji PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A.Po ww. transakcji Sontellian Holdings LTD posiada 65.700 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset) akcji spółki PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł
(słownie: dziesięć groszy) każda, które uprawniają do 65.700 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowią 5,36% udziału w kapitale zakładowym PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. i 5,36% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41tbxk

| | | PUBLIC IMAGE ADVISORS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-375 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Smolna | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 826 64 75 | | (22) 826 64 75 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-16 Daniel Kordel Prezes Zarządu Daniel Kordel

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41tbxk
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d41tbxk