Trwa ładowanie...
d3c02ui

PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, w...

PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki (29/2011)

Share
d3c02ui
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-07
Skrócona nazwa emitenta
PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółka EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) informuje, iż w dniu 7 grudnia 2011 r. wpłynęło do siedziby Spółki zawiadomienie od znaczącego akcjonariusza Emitenta o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.
Załączniki
Plik Opis
2011 12 07 - zawiadomienie z art. 69 (GK WDM).pdf Zawiadomienie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c02ui

| | | PUBLIC IMAGE ADVISORS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-695 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nowogrodzka | | 50/515 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | + 48 22 100 50 98 | | + 48 22 188 17 21 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@publicia.pl | | www.publicia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 89-717-42-783 | | 020441378 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Sławomir Cal - Całko Sławomir Cal-Całko ? członek rady nadzorczej EX-DEBT S.A. delegowany przez radę nadzorczą EX-DEBT S.A. do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c02ui

Podziel się opinią

Share
d3c02ui
d3c02ui