Trwa ładowanie...
defc2tw
defc2tw
espi

PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Zawiadomienie z art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej ? ASTORIA...

PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Zawiadomienie z art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej ? ASTORIA Capital S.A. (19/2011)
Share
defc2tw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2011 05
Data sporządzenia: 2011-05-23
Skrócona nazwa emitenta
PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A.
Temat
Zawiadomienie z art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej ? ASTORIA Capital S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd spółki Public Image Advisors S.A. informuje, iż w dniu 23 maja 2011 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza, spółki ASTORIA Capital S.A. zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
RB ESPI 19 Astoria 19-05-11.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Przemysław Buszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

defc2tw

Podziel się opinią

Share
defc2tw
defc2tw