Trwa ładowanie...
d24kwtv

PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Public Image Adv...

PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Public Image Advisors S.A. na dzień 7 marca 2011 r. (4/2011)

Share
d24kwtv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-09
Skrócona nazwa emitenta
PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Public Image Advisors S.A. na dzień 7 marca 2011 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Public Image Advisors S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000347674 ("Spółka"), w związku z otrzymanym od akcjonariusza ASTORIA Capital S.A. żądaniem, złożonym w trybie art. 400 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się dnia 7 marca 2011 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Spółki przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2011 03 07.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 7 marca 2011 r.
Projekty uchwał NWZ 2011 03 07.pdf Projekty uchwał na NWZ zwołane na 7 marca 2011 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24kwtv

| | | PUBLIC IMAGE ADVISORS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 311 24 12 | | (22) 311 24 24 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@publicia.pl | | www.publicia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8971742783 | | 020441378 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Daniel Kordel Prezes Zarządu Daniel Kordel

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24kwtv

Podziel się opinią

Share
d24kwtv
d24kwtv