Trwa ładowanie...
d3r12fk
d3r12fk
espi

PUŁAWY - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. (12/2015)

PUŁAWY - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. (12/2015)
Share
d3r12fk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PUŁAWY | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe ?PUŁAWY? S.A. (dalej: ?Spółka?) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, dokonała wyboru zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki obejmującego: - przeprowadzenie przeglądów półrocznych i badań rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2015 i 2016, - przeprowadzenie przeglądów półrocznych i badań rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2015 i 2016, - przeprowadzenie przeglądów pakietów sporządzanych na potrzeby rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2015 i 2016. Podmiotem wybranym do przeprowadzenia w/w badań i przeglądów jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chłodnej 51. KPMG Audyt Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546. KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. przeprowadzała przegląd i badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz przegląd pakietów sprawozdawczych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013/2014. Umowa z KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie ma zostać zawarta na okres umożliwiający przeprowadzenie przeglądu i badań w/w sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA
(pełna nazwa emitenta)
PUŁAWY Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
24-110 Puławy
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
(ulica) (numer)
081 565 30 00 081 565 28 56
(telefon) (fax)
zapulawy@azoty.pulawy.pl www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com
(e-mail) (www)
716-000-18-22 430528900
(NIP) (REGON)
d3r12fk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Marian Rybak Prezes Zarządu
2015-04-13 Zenon Pokojski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r12fk

Podziel się opinią

Share
d3r12fk
d3r12fk