Trwa ładowanie...
d1z9nq3
d1z9nq3
espi

PUŁAWY - Zawarcie aneksu o wartości umowy znaczącej do ramowej umowy zakupu energii elektrycznej ...

PUŁAWY - Zawarcie aneksu o wartości umowy znaczącej do ramowej umowy zakupu energii elektrycznej (38/2011)
Share
d1z9nq3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PUŁAWY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu o wartości umowy znaczącej do ramowej umowy zakupu energii elektrycznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.("Spółka") informuje, że w dniu 23 listopada 2011 r. został podpisany aneks do ramowej umowy zakupu energii elektrycznej zawartej z PGE Obrót S.A. w dniu 29 grudnia 2010 r. Przedmiotem umowy jest sprzedaż energii elektrycznej do Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. Umowa obowiązuje do 31.12.2011 r. i zostaje przedłużona podpisanym Aneksem do 31.12.2012 r. Ilości i ceny określane są przez strony w porozumieniach transakcyjnych zawieranych w ramach umowy. Integralną częścią Aneksu z dnia 23 listopada 2011 r. jest porozumienie określające ilości i ceny energii elektrycznej na okres 01.01.2012 r. ? 31.12.2012 r. W wyniku zawartego Aneksu szacunkowa wartość porozumień zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy uwzględniająca zakup na potrzeby własne i odsprzedaż (wg dotychczas zrealizowanej sprzedaży, pozostałych ilości i cen zakontraktowanych na 2011 r. oraz cen i ilości wprowadzonych Aneksem) przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i wynosi maksymalnie 382 mln zł.
Porozumieniem o najwyższej wartości jest porozumienie z dnia 23 listopada br. określające warunki sprzedaży na 2012 r. Jego szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i wynosi maksymalnie 232 mln zł. Warunki umowy oraz porozumień transakcyjnych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA
(pełna nazwa emitenta)
PUŁAWY Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
24-110 Puławy
(kod pocztowy) (miejscowość)
A. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
(ulica) (numer)
081 565 30 00 081 565 28 56
(telefon) (fax)
zapulawy@azoty.pulawy.pl www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com
(e-mail) (www)
716-000-18-22 430528900
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Wojciech Kozak Członek Zarządu
2011-11-23 Marian Rybak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1z9nq3

Podziel się opinią

Share
d1z9nq3
d1z9nq3