Trwa ładowanie...
d17cgpg

PUŁAWY - Zawiadomienie o zbyciu przez Skarb Państwa akcji Zakładów Azotowych Puławy SA (4/2013)

PUŁAWY - Zawiadomienie o zbyciu przez Skarb Państwa akcji Zakładów Azotowych Puławy SA (4/2013)

Share
d17cgpg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-22
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Zawiadomienie o zbyciu przez Skarb Państwa akcji Zakładów Azotowych Puławy SA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Azotowych Puławy SA (ZA Puławy) informuje, że otrzymał zawiadomienie o zbyciu przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej (Skarb Państwa) posiadanych akcji ZA Puławy w ramach odpowiedzi na ofertę publiczną akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA. Przed zbyciem Skarb Państwa posiadał 9.686.248 akcji ZA Puławy reprezentujących 50,67% kapitału zakładowego ZA Puławy oraz uprawniających do wykonywania 50,67% głosów na walnym zgromadzeniu ZA Puławy. W wyniku przeprowadzonej transakcji wymiany Skarb Państwa zbył 9.686.247 akcji ZA Puławy i na dzień zawiadomienia posiada 1 akcję ZA Puławy i jeden głos z tej akcji. Udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym ZA Puławy oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wynosi 0,000005%.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17cgpg

| | | ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PUŁAWY | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 24-110 | | Puławy | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | A. Tysiąclecia Państwa Polskiego | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 565 30 00 | | 081 565 28 56 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zapulawy@azoty.pulawy.pl | | www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 716-000-18-22 | | 430528900 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Wojciech Kozak Członek Zarządu
2013-01-22 Anna Gol Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17cgpg

Podziel się opinią

Share
d17cgpg
d17cgpg