Trwa ładowanie...
d10qzpi
d10qzpi
espi

PZ CORMAY S.A. - Akcjonariusze powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na...

PZ CORMAY S.A. - Akcjonariusze powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 stycznia 2014 r., kontynuowanym w dniu 21 lutego 2014 r. (12/2014)
Share
d10qzpi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Akcjonariusze powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 stycznia 2014 r., kontynuowanym w dniu 21 lutego 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obradującym w dniu 21 lutego 2013 r. Ogólna liczba akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 lutego 2014 r.: 17.046.763 (siedemnaście milionów czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji, to jest 53,5% (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (NWZ) obradującym w dniu 21 lutego 2014 r.: 1. Planezza LTD ? liczba głosów z akcji: 6.613.803, co stanowiło 38,80% głosów na NWZ i daje prawo do 25,75% w ogólnej liczbie głosów, 2. TTL 1 Sp. z o. o. - liczba głosów z akcji: 1.120.000, co stanowiło 6,57% głosów na NWZ i daje prawo do 3,51% w ogólnej liczbie głosów, 3. ING OFE ? liczba głosów z akcji: 1.200.000, co stanowiło 7,04% głosów na NWZ i daje prawo do 3,76% w ogólnej
liczbie głosów, 4. Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska - liczba głosów z akcji: 1.228.097, co stanowiło 7,2% głosów na NWZ i daje 3,85% w ogólnej liczbie głosów, 5. TOTAL FIZ ? liczba głosów z akcji: 5.770.000, co stanowiło 33,85 % głosów na NWZ i daje prawo do 18,1 % w ogólnej liczbie głosów. Poniżej informacja na temat akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obradującym w dniu 31 stycznia 2014 r. (informacje podane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 9/2014 w dniu 31 stycznia 2014 r.): Ogólna liczba akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 stycznia 2014 r.: 17.228.078 (siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem) akcji, to jest 54,26% (pięćdziesiąt cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (NWZ) obradującym w dniu 31 stycznia 2014 r.: 1. Planezza LTD ? liczba głosów z
akcji: 6.613.803, co stanowiło 38,38 % głosów na NWZ i daje prawo do 20,75% w ogólnej liczbie głosów, 2. TTL 1 Sp. z o. o. - liczba głosów z akcji: 1.120.000, co stanowiło 6.5 % głosów na NWZ i daje prawo do 3,51 % w ogólnej liczbie głosów, 3. ING OFE ? liczba głosów z akcji: 1.200.000, co stanowiło 6,96 % głosów na NWZ i daje prawo do 3,76 % w ogólnej liczbie głosów, 4. Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska - liczba głosów z akcji: 1.228.097, co stanowiło 7,12 % głosów na NWZ i daje 3,85% w ogólnej liczbie głosów, 5. TOTAL FIZ ? liczba głosów z akcji: 5.770.000, co stanowiło 33,49 % głosów na NWZ i daje prawo do 18,1 % w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZ CORMAY S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-092 Łomianki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiosenna 22
(ulica) (numer)
(22) 751 79 10 (22) 751 79 11
(telefon) (fax)
office@cormay.pl www.cormay.pl
(e-mail) (www)
1181872269 140777556
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Tomasz Tuora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10qzpi

Podziel się opinią

Share
d10qzpi
d10qzpi