Trwa ładowanie...
d405rxt
espi

PZ CORMAY S.A. - Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 10 kwietnia 2014 r. (20/2014)

PZ CORMAY S.A. - Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 10 kwietnia 2014 r. (20/2014)

Share
d405rxt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 10 kwietnia 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 10 kwietnia 2014 r. Ogólna liczba akcji na NWZ: 19.969.454 (dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcji, to jest 62,67 % (sześćdziesiąt dwa 67/100) z kapitału zakładowego. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ: 1. Planezza LTD ? liczba głosów z akcji 6.613.803, co stanowiło 33,1% głosów na NWZ i daje prawo do 20,75% w ogólnej liczbie głosów. 2. TTL1 Sp. z o. o. - liczba głosów z akcji 1.120.000, co stanowiło 5,6% głosów na NWZ i daje prawo do 3,51% w ogólnej liczbie głosów. 3. AMPLICO OFE ? liczba głosów z akcji 1.261.591, co stanowiło 6,32% głosów na NWZ i daje prawo do 3,96% w ogólnej liczbie głosów. 4. ING Otwarty Fundusz Emerytalny ? liczba głosów z akcji 1.200.000, co stanowiło 6% głosów na NWZ i daje prawo do 3,76% w ogólnej liczbie głosów. 5. Otwarty Fundusz
Emerytalny Allianz Polska ? liczba głosów z akcji 1.228.097, co stanowiło 6,15% głosów na NWZ i daje prawo do 3,85% w ogólnej liczbie głosów. 6. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. - liczba głosów z akcji 1.483.055, co stanowiło 7,43% głosów na NWZ i daje prawo do 4,65% w ogólnej liczbie głosów. 7. TOTAL FIZ ? liczba głosów z akcji 5.770.000, co stanowiło 28,89% głosów na NWZ i daje prawo do 18,1% w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d405rxt

| | | PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PZ CORMAY S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-092 | | Łomianki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiosenna | | 22 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 751 79 10 | | (22) 751 79 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@cormay.pl | | www.cormay.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1181872269 | | 140777556 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Tomasz Tuora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d405rxt

Podziel się opinią

Share
d405rxt
d405rxt