Trwa ładowanie...
d1ywvlc

PZ CORMAY S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 3/2011 z dnia 31.01.2011 r. (5/2011)

PZ CORMAY S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 3/2011 z dnia 31.01.2011 r. (5/2011)

Share
d1ywvlc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 3/2011 z dnia 31.01.2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach (Spółka)
, w nawiązaniu do raportu nr 3/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r., podaje do wiadomości, iż we wskazanym raporcie o treści:"Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259, z pózn. zm.) Zarząd PZ CORMAY S.A. niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w roku 2011 r.:1. Raport roczny za rok 2010:a) jednostkowy - dnia 30.04.2011 r.b) skonsolidowany - dnia 30.04.2011 r.2. Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe:a) I półrocze - dnia 31.08.2011r.3. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe:a) IV kwartał 2010 r. - dnia 01.03.2011r.b) I
kwartał 2011 r. dnia 14.05.2011 r.c) III kwartał 2011 r. - dnia 15.11.2011. r.Jednocześnie Zarząd PZ CORMAY S.A. oświadcza, iż w oparciu o par. 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikować raportu za II kwartał 2011 roku."omyłkowo wskazano w pkt. 3 lit. c) datę przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 roku, zawierającego skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 15.11.2011 r. Prawidłową datą przekazania powyższego raportu jest dzień 14.11.2011 r. W związku z powyższym, treść wskazanego raportu powinna brzmieć:Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259, z pózn. zm.) Zarząd PZ CORMAY
S.A. niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w roku 2011 r.:1. Raport roczny za rok 2010:a) jednostkowy - dnia 30.04.2011 r.b) skonsolidowany - dnia 30.04.2011 r.2. Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe:a) I półrocze - dnia 31.08.2011r.3. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe:a) IV kwartał 2010 r. - dnia 01.03.2011r.b) I kwartał 2011 r. dnia 14.05.2011 r.c) III kwartał 2011 r. - dnia 14.11.2011. r.Jednocześnie Zarząd PZ CORMAY S.A. oświadcza, iż w oparciu o par. 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikować raportu za II kwartał 2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ywvlc

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Tomasz Tuora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ywvlc

Podziel się opinią

Share
d1ywvlc
d1ywvlc