Trwa ładowanie...
d3rz759

PZ CORMAY S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego (6/2011)

PZ CORMAY S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego (6/2011)

Share
d3rz759

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach informuje, iż dnia 09 lutego 2011 r. powziął informację, iż dnia 1 lutego 2011 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do KRS zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy PZ CORMAY S.A. podwyższony został z kwoty 24.861.977 zł do kwoty 28.861.977 zł w drodze subskrypcji prywatnej wyemitowanych 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez PZ CORMAY S.A. akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 28.861.977 głosów.Struktura kapitału zakładowego Spółki po
rejestracji zmian przedstawia się następująco:1) 6.882.161 akcji zwykłych na okaziciela serii A;2) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;3) 495.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;4) 1.984.816 akcji zwykłych na okaziciela serii D;5) 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;6) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F;7) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rz759

| | | PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PZ CORMAY S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-092 | | Łomianki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiosenna | | 22 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 751 79 10 | | (22) 751 79 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@cormay.pl | | www.cormay.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1181872269 | | 140777556 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Tomasz Tuora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rz759

Podziel się opinią

Share
d3rz759
d3rz759