Trwa ładowanie...
d3uqwbi
espi

PZ CORMAY S.A. - Transakcje osób zobowiązanych (22/2014)

PZ CORMAY S.A. - Transakcje osób zobowiązanych (22/2014)

Share
d3uqwbi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje osób zobowiązanych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka)
z siedzibą w Łomiankach zawiadamia o otrzymaniu w dniu 10 kwietnia 2014 r. od osoby będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, informacji (z dnia 10 kwietnia 2014 r., sporządzonej w Warszawie) o transakcjach akcjami Spółki zawartych przez osobę blisko z nim związaną. Członek Rady Nadzorczej Spółki powziął informację, że osoba blisko z nim związana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 c) Ustawy ? w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 25 marca 2014 r., a rozliczonej w dniu 28 marca 2014 r., sprzedała 550 000 akcji Spółki. Równocześnie, na podstawie par. 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji
poufnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1950) osoba przesyłająca informację nie wyraziła zgody na publikację jej danych osobowych ani danych osoby blisko z nią związanej. Informacja otrzymana przez Spółkę nie zawierała innych danych dotyczących opisanych w niej transakcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uqwbi

| | | PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PZ CORMAY S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-092 | | Łomianki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiosenna | | 22 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 751 79 10 | | (22) 751 79 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@cormay.pl | | www.cormay.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1181872269 | | 140777556 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Tomasz Tuora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uqwbi

Podziel się opinią

Share
d3uqwbi
d3uqwbi