Trwa ładowanie...
d2eq74q
espi

PZ CORMAY S.A. - Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami sp...

PZ CORMAY S.A. - Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki PZ CORMAY S.A. (25/2014)
Share
d2eq74q
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-03
Skrócona nazwa emitenta
PZ CORMAY S.A.
Temat
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki PZ CORMAY S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) z siedzibą w Łomiankach informuje, że w dniu 2 maja 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 527/2014 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLCMRAY00029 od dnia podjęcia Uchwały, tj. 2 maja 2014 roku do końca dnia 13 maja 2014 roku. Zawieszenie obrotu akcjami Spółki nastąpiło na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego zgłoszone na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j.:Dz.U. z 2014 r., poz. 94) w związku z nieprzekazaniem przez Spółkę do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2013 w terminie określonym przepisami prawa. Spółka informowała RB Nr 24/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego i przyczynach tej zmiany.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZ CORMAY S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-092 Łomianki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiosenna 22
(ulica) (numer)
(22) 751 79 10 (22) 751 79 11
(telefon) (fax)
office@cormay.pl www.cormay.pl
(e-mail) (www)
1181872269 140777556
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-03 Tomasz Tuora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2eq74q

Podziel się opinią

Share
d2eq74q
d2eq74q