Trwa ładowanie...
d3t07oq
d3t07oq
espi

PZU SA - Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2012 roku (24/2012)

PZU SA - Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2012 roku (24/2012)
Share
d3t07oq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-08
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012 roku i podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości w dniu 29 sierpnia 2012 roku. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 29/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku, pierwotna data publikacji tego raportu ustalona była na dzień 30 sierpnia 2012 roku. Podstawa prawna: § 103 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SA Ubezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jana Pawła II 24
(ulica) (numer)
(22) 582 38 86 (22) 582 25 57
(telefon) (fax)
oi.pzu@pzu.pl www.pzu.pl
(e-mail) (www)
526-025-10-49 010001345
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Andrzej Klesyk Prezes Zarządu
2012-08-08 Przemysław Dąbrowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t07oq

Podziel się opinią

Share
d3t07oq
d3t07oq