Trwa ładowanie...
dflsn45

QUERCUS TFI S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. (47 ...

QUERCUS TFI S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. (47/2015)

Share
dflsn45
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-02
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Quercus TFI S.A. w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. w dniu 2 września 2015 r. Podstawa prawna: - § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), - art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
uchwałypodjęteNWZQuercusTFI20150902.pdf Uchwały NWZ Quercus TFI S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dflsn45

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | QUERCUS TFI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-400 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Nowy Świat | | 6/12 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (22) 205 30 00 | | (22) 205 30 01 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuro@quercustfi.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 1080003520 | | 141085990 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2015-09-02 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dflsn45

Podziel się opinią

Share
dflsn45
dflsn45