Trwa ładowanie...
d3vc509

QUERCUS TFI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ...

QUERCUS TFI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A. (48/2015)

Share
d3vc509

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | QUERCUS TFI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Quercus TFI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A., które odbyło się w dniu 2 września 2015 r.: 1. Pan Sebastian Buczek Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 6 714 315 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 6 714 315 Udział w liczbie głosów na WZ (%): 25,60 Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 10,08 2. Rokicka-Buczek spółka komandytowo-akcyjna Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 4 260 000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 260 000 Udział w liczbie głosów na WZ (%): 16,24 Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 6,39 3. Pan Jakub Głowacki Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 6 720 478 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 6 720 478 Udział w liczbie głosów na WZ (%): 25,62 Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 10,09 4. Jakub Głowacki spółka komandytowa Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 5 344 658 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5 344 658 Udział w liczbie głosów na WZ (%): 20,37 Udział
w ogólnej liczbie głosów (%): 8,02 5. Pan Artur Paderewski Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 1 338 369 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 338 369 Udział w liczbie głosów na WZ (%): 5,10 Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 2,01 Podstawa prawna: - art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUERCUS TFI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-400 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Nowy Świat | | 6/12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 205 30 00 | | (22) 205 30 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@quercustfi.pl | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1080003520 | | 141085990 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2015-09-04 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

Podziel się opinią

Share
d3vc509
d3vc509