Trwa ładowanie...
dz3hqmu
espi

QUMAK S.A. - Zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (10/2013)

QUMAK S.A. - Zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (10/2013)
Share
dz3hqmu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUMAK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Qumak S.A. (dalej jako "Spółka") informuje, iż w dniu 24 stycznia 2013 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie ("Legg Mason TFI S.A.") w imieniu Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ("Legg Mason Parasol FIO"), informujące Spółkę iż, fundusz ten posiada samodzielnie akcje dające ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki było przekształcenie w dniu 18 stycznia 2013r. wskazanych poniżej funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Legg Mason TFI, tj.: 1)Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty; 2)Legg Mason Strateg Fundusz Inwestycyjny Otwarty; 3)Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty; 4)Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami działającymi pod nazwą Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty i wpisany do rejestru funduszy
inwestycyjnych od nr RFI 831. Przed zmianą udziału, fundusze inwestycyjne podlegające wskazanemu wyżej przekształceniu posiadały 843.008 szt. akcji Spółki co stanowiło 8,13% kapitału zakładowego dających prawo do 843.008 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 8,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień niniejszego zawiadomienia Legg Mason Parasol FIO posiada 843.008 szt. akcji Spółki co stanowi 8,13% kapitału zakładowego, dających prawo do 843.008 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie, Legg Mason TFI, działając na podstawie art.69a ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust 1 pkt 2 lit. a ustawy, w imieniu Legg Mason Parasol FIO, Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (działającego do 17 stycznia 2013r. pod nazwą Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) oraz Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwane dalej
"Funduszami") zawiadamia, że Fundusze posiadają akcje dające ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki było wskazane wyżej przekształcenie. Przed zmianą udziału, fundusze inwestycyjne podlegające wskazanemu wyżej przekształceniu, Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadały 1.012.310 szt. akcji Spółki co stanowiło 9,76% kapitału zakładowego dających prawo do 1.012.310 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 9,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusze posiadają 1.012.310 szt. akcji Spółki co stanowi 9,76% kapitału zakładowego, dających prawo do 1.012.310 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie - Art. 70 pkt 1 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

QUMAK Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
QUMAK S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa 00-807
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 94
(ulica) (numer)
022 5190800 022 5190833
(telefon) (fax)
qumak@qumak.pl www.qumak.pl
(e-mail) (www)
5240107036 012877260
(NIP) (REGON)
dz3hqmu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Jan Goliński Wiceprezes Zarządu Jan Goliński
2013-01-25 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz3hqmu

Podziel się opinią

Share
dz3hqmu
dz3hqmu