Trwa ładowanie...
d1nnivu
espi

QUMAK S.A. - Zawiadomienie od PTE Allianz Polska S.A. - znaczny pakiet akcji (11/2013)

QUMAK S.A. - Zawiadomienie od PTE Allianz Polska S.A. - znaczny pakiet akcji (11/2013)
Share
d1nnivu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUMAK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od PTE Allianz Polska S.A. - znaczny pakiet akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Qumak S.A. (dalej jako "Spółka") informuje, iż w dniu 25 stycznia 2013 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej jako "OFE") oraz Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (dalej jako "DFE"), informujące iż w wyniku przeprowadzonych transakcji kupna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 16 stycznia 2013 r. na akcjach Spółki, udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki na rachunkach OFE i DFE zwiększył się do ponad 5%. Przed transakcją na rachunkach OFE i DFE zapisanych było 518.753 akcji, stanowiących 4,99999% udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonania 518.753 głosów z akcji stanowiących 4,99999% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po transakcji stan na rachunku zwiększył się do 588.853 akcji, stanowiących 5,67468% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania
588.753 głosów z akcji stanowiących 5,67468% udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie - Art. 70 pkt 1 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

QUMAK Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
QUMAK S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa 00-807
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 94
(ulica) (numer)
022 5190800 022 5190833
(telefon) (fax)
qumak@qumak.pl www.qumak.pl
(e-mail) (www)
5240107036 012877260
(NIP) (REGON)
d1nnivu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Jan Goliński Wiceprezes Zarządu Jan Goliński
2013-01-25 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nnivu

Podziel się opinią

Share
d1nnivu
d1nnivu