Trwa ładowanie...
d1m2yrb

QUMAK-SEKOM S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (1/2013)

QUMAK-SEKOM S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (1/2013)

Share
d1m2yrb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-04
Skrócona nazwa emitenta
QUMAK-SEKOM S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Qumak-Sekom S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku, które przedstawiają się następująco: 1. Raporty kwartalne: - raport kwartalny za IV kw. 2012 roku ? dnia 14.02.2013 r. - raport kwartalny za I kw. 2013 roku ? dnia 8.05.2013 r. - raport kwartalny za III kw. 2013 roku ? dnia 7.11.2013 r. 2. Raport półroczny za I półrocze 2013 roku ? dnia 29.08.2013 r. 3. Raport roczny za 2012 rok ? dnia 25.04.2013 r. Zarząd Qumak-Sekom SA informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych §103 ust.1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

| | | QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | QUMAK-SEKOM S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | Warszawa | | 00-807 | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 94 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5190800 | | 022 5190833 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | qumak@qumak.pl | | www.qumak.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5240107036 | | 012877260 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2013-01-04 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

Podziel się opinią

Share
d1m2yrb
d1m2yrb