Trwa ładowanie...
dbhjolt
espi

QUMAK-SEKOM S.A. - Transakcje przeprowadzone na akcjach przez osobę będącą Członkiem Zarządu Spół...

QUMAK-SEKOM S.A. - Transakcje przeprowadzone na akcjach przez osobę będącą Członkiem Zarządu Spółki (44/2011)

Share
dbhjolt
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-20
Skrócona nazwa emitenta
QUMAK-SEKOM S.A.
Temat
Transakcje przeprowadzone na akcjach przez osobę będącą Członkiem Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Qumak-Sekom SA informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od osoby pełniącej funkcję w Zarządzie Emitenta, w związku z dokonanymi transakcjami na akcjach Qumak-Sekom S.A. Zawiadomienie to dotyczyło: - kupna 1.000 sztuk akcji Qumak-Sekom SA po cenie 7,40 zł za akcję na sesji giełdowej zwykłej w dniu 15.12.2011 roku, - kupna 350 sztuk akcji Qumak-Sekom SA po cenie 7,46 zł za akcję na sesji giełdowej zwykłej w dniu 16.12.2011 roku, - kupna 1.850 sztuk akcji Qumak-Sekom SA po cenie 8,10 zł za akcję na sesji giełdowej zwykłej w dniu 19.12.2011 roku. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. Podstawa prawna: Ustawa o obrocie art.160 ust.4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbhjolt

| | | QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | QUMAK-SEKOM S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | Warszawa | | 00-807 | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 94 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5190800 | | 022 5190833 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | qumak@qumak.pl | | www.qumak.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5240107036 | | 012877260 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2011-12-20 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbhjolt

Podziel się opinią

Share
dbhjolt
dbhjolt