Trwa ładowanie...
d19tx3m

QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie umowy powiązanej ze znaczącą umową (48/2012)

QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie umowy powiązanej ze znaczącą umową (48/2012)

Share
d19tx3m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUMAK-SEKOM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy powiązanej ze znaczącą umową | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Qumak-Sekom SA informuje, że w dniu 20 listopada 2012 roku doszło do zawarcia Umowy pomiędzy Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie a Qumak-Sekom SA (dalej jako "Spółka"). Przedmiotem ww. Umowy jest wykonanie robót dodatkowych związanych z realizacją przez Spółkę inwestycji pod nazwą: przebudowa muru wraz z przebudową wiat garażowych, budową garaży, portierni, budynku serwerowni wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz przebudowa układu drogowego i budowa infrastruktury technicznej. Inwestycja ta jest realizowana przez Spółkę na podstawie umowy z dnia 12 grudnia 2011 roku (dalej jako "Umowa Podstawowa"), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 43/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 674.500,00 zł netto. Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji inwestycji będącej przedmiotem Umowy Podstawowej wraz z robotami dodatkowymi wynosi 9.964.500,00 zł netto. W związku z koniecznością
realizacji robót dodatkowych opisanych niniejszą Umową, zmienia się termin realizacji Umowy Podstawowej i ustala się go na 28 kwietnia 2014 roku. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, odnosząc się w tym zakresie do postanowień Umowy Podstawowej. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Wartość Umowy, liczona łącznie z Umową Podstawową przekracza 10% kapitałów własnych Qumak-Sekom SA, tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt.3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19tx3m

| | | QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | QUMAK-SEKOM S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | Warszawa | | 00-807 | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 94 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5190800 | | 022 5190833 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | qumak@qumak.pl | | www.qumak.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5240107036 | | 012877260 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2012-11-21 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19tx3m

Podziel się opinią

Share
d19tx3m
d19tx3m