Trwa ładowanie...
d1t4wp2

Rada nadzorcza JSW zatwierdziła plan działań optymalizacyjnych na lata 2016-25

Warszawa, 26.08.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zatwierdziła plan działań optymalizacyjnych na lata 2016-2025, które będą realizowane przez JSW w celu poprawy wyniku finansowego i osiągnięcia długofalowej rentowności, podała spółka.

Share
d1t4wp2

"Wśród kluczowych działań optymalizacyjnych, Plan zakłada sprzedaż wybranych aktywów GK JSW (sprzedaż akcji SEJ S.A. oraz WZK Victoria S.A.), przekazanie aktywów wydobywczych Ruchu Jas-Mos oraz KWK Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (odpowiednio w drugim półroczu 2016 roku oraz pierwszym kwartale 2017 roku) oraz pozyskanie dodatkowego finansowania do końca pierwszego półrocza 2017 roku na dalsze działanie GK JSW, w tym znacznej części tego finansowania już w czwartym kwartale 2016 roku. JSW na bieżąco analizuje niezbędną wysokość oraz dostępne formy pozyskania takiego dodatkowego finansowania, co obejmuje zarówno instrumenty dłużne jak i equity" - czytamy w komunikacie.

Plan zakłada także pozyskanie finansowania zewnętrznego na realizację inwestycji w KWK Budryk oraz KWK Knurów-Szczygłowice w postaci modernizacji w latach 2016-2018 Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla. Celem projektów jest zwiększenie wolumenu produkcji, podjęcie produkcji węgla koksowego typu 35 oraz zwiększenie uzysku węgla koksowego ogółem w produkcji. Pozwoli to na realizację wdrażanego przez zarząd JSW modelu biznesowego, w którym nacisk położono na zmianę struktury produktowej GK JSW na rzecz węgli koksowych osiągających wyższe ceny, przy jednoczesnym ograniczeniu produkcji węgla do celów energetycznych, podano również.

Ponadto Plan zakłada działania oszczędnościowe zmierzające do obniżenia łącznych kosztów działalności GK JSW o około 1,6 mld zł do roku 2025, w tym w takich obszarach jak optymalizacja zatrudnienia oraz struktury organizacyjnej, a także przewiduje inicjatywy operacyjne w obszarach produkcji, handlu i zakupów.

d1t4wp2

Spółka podała jednocześnie, że RN JSW wyraziła zgodę na zawarcie przez JSW porozumienia z obligatariuszami obligacji wyemitowanych przez JSW w ramach programu emisji ustanowionego 30 lipca 2014 roku, którego uzgodnienie planowane było do 31 sierpnia 2016 roku. O podpisaniu porozumienia oraz jego szczegółach spółka poinformuje odrębnym raportem, podano także.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)

d1t4wp2

Podziel się opinią

Share
d1t4wp2
d1t4wp2