Trwa ładowanie...
d2lxp88
d2lxp88
espi

RADPOL S.A. - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia się RADPOL S.A. i WIRBET S.A. (34/2014)

RADPOL S.A. - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia się RADPOL S.A. i WIRBET S.A. (34/2014)
Share
d2lxp88

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia się RADPOL S.A. i WIRBET S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (Spółka Przejmująca lub Emitent) działając na podstawie art. 504 w związku z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia się Emitenta i WIRBET S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana). Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą. Emitent informuje, że plan połączenia stosownie do art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępniony jest bezpłatnie na stronie internetowej Emitenta www.radpol.eu i będzie dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia. Z uwagi na udostępnienie planu połączenia na stronie internetowej Emitenta, zgodnie z art. 500 § 21 w związku z art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych, plan połączenia nie został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Akcjonariusze Emitenta począwszy od dnia 28 października 2014 r. aż do dnia Walnego Zgromadzenia, którego
przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu, mogą zapoznawać się w siedzibie Emitenta przy ulicy Batorego 14 w Człuchowie, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1-3 Kodeksu spółek handlowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RADPOL S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
77-300 Człuchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Batorego 14
(ulica) (numer)
059 83 42 271 059 83 42 551
(telefon) (fax)
radpol.com.pl
(e-mail) (www)
8430000202 770807479
(NIP) (REGON)
d2lxp88

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Marcin Rusiecki Wiceprezes Zarządu
2014-11-13 Andrzej Sielski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lxp88

Podziel się opinią

Share
d2lxp88
d2lxp88