Trwa ładowanie...
d10oi6i
espi

RADPOL S.A. - Korekta raportu bieżącego w sprawie nabycia akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycy...

RADPOL S.A. - Korekta raportu bieżącego w sprawie nabycia akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu skupu akcji własnych (87/2012)

Share
d10oi6i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 87 | / | 2012 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego w sprawie nabycia akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu skupu akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Stosownie do § 6 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, RADPOL S.A. ("Emitent") przekazuje korektę raportu bieżącego nr 87/2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie nabycia akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu skupu akcji własnych. Korekta polega na poprawieniu raportu bieżącego nr 87/2012 informacji, że dnia 24 października 2012 roku TRIGON Dom Maklerski S.A. ("TRIGON") (firma inwestycyjna, za pośrednictwem której wykonywany jest program skupu akcji własnych RADPOL S.A.) podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonała od godz. 16:48 do godz. 17:30 transakcji nabycia 1.000 akcji Emitenta po cenie 8,38 zł za jedną akcję oraz poprawieniu informacji o ilości nabytych i posiadanych przez TRIGON akcji Emitenta. Wobec
powyższego, Emitent niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 87/2012 polegającej na tym, że zmianie ulegają następujące fragmenty korygowanego raportu: było: 3) dnia 24 października 2012 roku nabyła razem 4.000 akcji RADPOL S.A.: - o godz. 16:48 nabyła 2.000 akcji po cenie 8,38 zł za jedną akcję; - od godz. 16:48 do godz. 17:30 nabyła łącznie 2.000 akcji po cenie 8,38 zł za jedną akcję; powinno być: 3) dnia 24 października 2012 roku nabyła razem 3.000 akcji RADPOL S.A.: - o godz. 16:48 nabyła 2.000 akcji po cenie 8,38 zł za jedną akcję; - od godz. 16:48 do godz. 17:30 nabyła łącznie 1.000 akcji po cenie 8,38 zł za jedną akcję. Było: Nabyte akcje własne w łącznej liczbie 15.371 akcji stanowią łącznie 0,060% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 15.371 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,060% ogólnej liczby głosów. Po nabyciu akcji własnych będących przedmiotem niniejszego raportu, TRIGON posiada łącznie 15.371 akcji RADPOL S.A., stanowiących 0,060% kapitału
zakładowego Spółki i dających prawo do 15.371 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta (0,060% ogólnej liczby głosów). powinno być: Nabyte akcje własne w łącznej liczbie 14.371 akcji stanowią łącznie 0,056% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 14.371 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,056% ogólnej liczby głosów. Po nabyciu akcji własnych będących przedmiotem niniejszego raportu, TRIGON posiada łącznie 14.371 akcji RADPOL S.A., stanowiących 0,056% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 14.371 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta (0,056% ogólnej liczby głosów). Pozostałe informacje przekazane w raporcie nr 87/2012 pozostają bez zmian. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10oi6i

| | | RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RADPOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 77-300 | | Człuchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Batorego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 83 42 271 | | 059 83 42 551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | radpol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8430000202 | | 770807479 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2012-11-06 Adam Dombrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10oi6i

Podziel się opinią

Share
d10oi6i
d10oi6i