Trwa ładowanie...
d45gwmf
espi
07-03-2013 08:13

RADPOL S.A. - Przyjęcie założeń planu rozwoju działalności Grupy Kapitałowej RADPOL na lata 2013-...

RADPOL S.A. - Przyjęcie założeń planu rozwoju działalności Grupy Kapitałowej RADPOL na lata 2013-2015 (8/2013)

Share
d45gwmf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie założeń planu rozwoju działalności Grupy Kapitałowej RADPOL na lata 2013-2015 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Emitent" lub "RADPOL") podaje do publicznej wiadomości główne założenia przyjętego przez Zarząd Emitenta planu rozwoju Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej na lata 2013-2015. Celem planu na lata 2013-2015 jest zapewnienie wzrostu wartości Spółki RADPOL S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej. Kluczowym założeniem RADPOL jest wejście do grona czołowych europejskich dostawców pełnych systemów do przesyłu mediów, dzięki budowie kompletnej oferty zaawansowanych technologicznie rozwiązań infrastrukturalnych. W planie przyjętym przez Zarząd RADPOL doprecyzowane zostały strategiczne kierunki rozwoju w najbliższych latach. W ramach poszczególnych obszarów działalności przyjęty plan rozwoju zakłada: I. Wykorzystanie zaawansowanej technologii termokurczliwej Celem RADPOL jest zbudowanie pozycji jednej z najważniejszych w Europie firm dostarczających produkty termokurczliwe poddane procesowi sieciowania radiacyjnego. Wzrost przychodów w tym obszarze osiągnięty zostanie
dzięki poszerzeniu oferty sieciowanych radiacyjnie asortymentów oraz rozpoczęcie sprzedaży do kolejnych branż przemysłu. Spółka zamierza zwiększać rentowność w tym obszarze dzięki rozwojowi sieciowania usługowego, oferując wykorzystanie akceleratorów elektronowych na zlecenie. Warto zauważyć, że Emitent dysponuje tego rodzaju technologią jako jedyny podmiot w Polsce i jeden z trzech w Europie. II. Rozwój oferty dla ciepłownictwa RADPOL zamierza osiągnąć pozycję czołowego dostawcy kompletnych systemów z barierą antydyfuzyjną w pełnym zakresie średnic i zwiększyć udział przychodów ze sprzedaży systemów dla ciepłownictwa do 30% w całości eksportu. Emitent koncentruje się na podwyższaniu rentowności ? do oferty wprowadzone zostaną produkty, na których możliwe będzie uzyskiwanie wysokich marży. RADPOL zamierza dynamicznie zwiększać sprzedaż do ciepłownictwa także dzięki uzyskiwaniu kolejnych dopuszczeń do udziału w realizowanych w całej Europie projektach infrastrukturalnych oraz wykorzystaniu fali wzmożonych
inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych. III. Sprzedaż dla energetyki zawodowej Celem RADPOL jest osiągnięcie silnej pozycji w przetargach ogłaszanych przy realizacji projektów rozwoju sieci dystrybucyjnych. Dzięki stworzeniu kompletnej oferty systemów dla energetyki zawodowej w oparciu o produkty RADPOL oraz WIRBET S.A. Emitent stanie się kluczowym dostawcą dla polskich grup energetycznych. RADPOL rozszerzy również działalność poprzez stworzenie dedykowanej oferty dla kolejnictwa. Celem RADPOL jest także dynamiczne zwiększanie sprzedaży zagranicznej wyrobów ceramicznych zakładu w Ciechowie, w którym w 2012 roku odnotowano najwyższą dynamikę wzrostu przychodów. IV. Sprzedaż w obszarze Gazownictwo oraz Woda i Kanalizacja RADPOL planuje wzrost o 50% wolumenu sprzedaży rur do przesyłu wody, gazu i kanalizacji. Celem Emitenta jest zwiększenie udziału w rynku rur do instalacji gazowych do 24% (przy zakładanym wzroście rynku o 4% rocznie) oraz do 11% w segmencie rur do instalacji wodociągowych (przy
zakładanym wzroście rynku o 4% rocznie). Zamierzenia te zrealizowane zostaną dzięki poszerzaniu oferty produktowej o nowoczesny i wysokomarżowy asortyment, m.in. rury o największych średnicach oraz rozszerzenie oferty rur wykorzystywanych w technologiach bezwykopowych i zabudowie drogowej. Zamiarem Emitenta jest stały wzrost efektywności operacyjnej, który będzie realizowany m.in. poprzez proces pełnej integracji Spółek z Grupy, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dobrze rozpoznawalnych znaków towarowych RADPOL. Bardziej szczegółowy opis przyjętego planu rozwoju zamieszony został w formie prezentacji Zarządu "Plan rozwoju Grupy Kapitałowej RADPOL na lata 2013-2015" stanowiącej załącznik do niniejszego raportu oraz dostępnej na stronie internetowej Emitenta. W opinii Zarządu realizacja przyjętego planu rozwoju na lata 2013-2015 będzie miała przełożenie na dynamiczny rozwój i istotne wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej RADPOL. Wskazane założenia rozwoju Grupy RADPOL w żadnym zakresie nie stanowią
prognozy ani szacunków wyników finansowych Emitenta ani jego Grupy Kapitałowej. Podawane liczby dotyczące przyszłości nie stanowią prognoz ani szacunków, lecz cele które chce osiągnąć Emitent i jego Grupa Kapitałowa. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB82013 Załącznik -Plan Rozwoju GK RADPOL.pdf | Prezentacja Zarządu | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45gwmf

| | | RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RADPOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 77-300 | | Człuchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Batorego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 83 42 271 | | 059 83 42 551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | radpol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8430000202 | | 770807479 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Adam Dombrowski Wiceprezes Zarządu
2013-03-07 Dorota Kania Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45gwmf
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d45gwmf
d45gwmf