Trwa ładowanie...
d206oh6
espi
07-03-2013 07:06

RADPOL S.A. - Raport roczny R 2012

RADPOL S.A. - Raport roczny R 2012

Share
d206oh6
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 131 040 132 370 31 397 31 972
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 972 21 731 3 348 5 249
Zysk (strata) brutto 14 648 18 143 3 510 4 382
Zysk (strata) netto 12 014 14 235 2 879 3 438
Liczba akcji 25 612 394 24 658 272 25 612 394 24 658 272
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,47 0,58 0,11 0,14
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 724 11 437 4 247 2 762
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (20 320) (19 583) (4 869) (4 730)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 514) 11 363 (602) 2 745
Przepływy pieniężne netto, razem (5 110) 3 217 (1 224) 777
Aktywa trwałe 114 867 79 900 28 097 18 090
Aktywa obrotowe 60 538 86 058 14 808 19 484
Aktywa razem 175 405 165 959 42 905 37 574
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 85 614 73 948 20 942 16 742
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 46 458 18 268 11 364 4 136
Zobowiązania krótkoterminowe 39 156 55 680 9 578 12 606
Kapitał własny 89 791 92 011 21 963 20 832
Kapitał zakładowy 772 772 189 175
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa.pdf Pismo Prezesa Zarządu RADPOL S.A.
RADPOL S.A.- jednostkowe sprawozdanie finansowe 2012.12.31.pdf Roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok
RADPOL S.A. - Roczne sprawozdanie Zarzadu.pdf Sprawozdanie Zarządu Spółki
oświadczenie.pdf Oświadczenie Zarządu Spółki
Radpol31122012raport jednostkowy MSRopiniapodpisana.pdf Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Radpol31122012raport jednostkowy MSRraportpodpisana.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d206oh6

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-07 | | | | | | | |
| | | RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | RADPOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 77-300 | | Człuchów | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Batorego | | 14 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 059 83 42 271 | | 059 83 42 551 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | radpol.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 8430000202 | | 770807479 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. kom. z siedzibą w Krakowie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania pod nr 3115 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2013-03-07 Adam Dombrowski Wiceprezes Zarządu
2013-03-07 Andrzej Pożarowszczyk Wiceprezes Zarządu
2013-03-07 Marcin Rusiecki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Dorota Kania Prokurent, Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d206oh6
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d206oh6
d206oh6