Trwa ładowanie...
d2s4pz6
espi

RADPOL S.A. - Raport roczny R 2013

RADPOL S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d2s4pz6
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 124 632 131 040 29 597 31 397
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 817 13 972 2 806 3 348
Zysk (strata) brutto 10 347 14 648 2 457 3 510
Zysk (strata) netto 8 035 12 014 1 908 2 879
Liczba akcji 25 434 547 25 612 394 25 434 547 25 612 394
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,32 0,47 0,08 0,11
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 417 17 724 3 899 4 247
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (28 754) (20 320) (6 828) (4 869)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 639 (2 514) 3 239 (602)
Przepływy pieniężne netto, razem 1 302 (5 110) 309 (1 224)
Aktywa trwałe 138 065 114 867 33 291 28 097
Aktywa obrotowe 64 420 60 538 15 533 14 808
Aktywa razem 202 485 175 405 48 825 42 905
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 110 234 85 614 26 580 20 942
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 60 727 46 458 14 643 11 364
Zobowiązania krótkoterminowe 49 507 39 156 11 937 9 578
Kapitał własny 92 251 89 791 22 244 21 963
Kapitał zakładowy 772 772 186 189
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List do akcjonariuszy.pdf Pismo Prezesa Zarządu
Sprawozdanie finansowe RADPOL S.A. za 2013.pdf Roczne sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarzadu z działalności RADPOL S.A. w 2013 roku.pdf Sprawozdanie Zarządu RADPOL S.A. z działalności Spółki
OŚWIADCZENIE.pdf Oświadczenie Zarządu RADPOL S.A.
Radpol31122013opinia_JSF.pdf Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
Radpol31122013raport_JSF.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2s4pz6

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | RADPOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 77-300 | | Człuchów | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Batorego | | 14 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 059 83 42 271 | | 059 83 42 551 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | radpol.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 8430000202 | | 770807479 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | ECA Seredyński i Współnicy sp.k. z s. w Krakowie, wpisaną na listę podm.uprawn. do badania sprawozdań finansowych pod nr 3115 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Krzysztof Pióro Prezes Zarządu
2014-03-20 Andrzej Pożarowszczyk Wiceprezes Zarządu
2014-03-20 Marcin Rusiecki Wiceprezes Zarządu
2014-03-20 Andrzej Sielski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Dorota Kania Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2s4pz6

Podziel się opinią

Share
d2s4pz6
d2s4pz6