Trwa ładowanie...
dkxrnwq
espi
07-03-2013 07:11

RADPOL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

RADPOL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

Share
dkxrnwq
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 155 505 132 370 37 259 31 972
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 529 21 731 4 200 5 249
Zysk (strata) brutto 15 855 18 143 3 799 4 382
Zysk (strata) netto 12 494 14 235 2 994 3 438
Liczba akcji 25 612 394 24 658 272 25 612 394 24 658 272
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,49 0,58 0,12 0,14
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 914 11 437 5 011 2 762
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (23 682) (19 583) (5 674) (4 730)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 229) 11 363 (294) 2 745
Przepływy pieniężne netto, razem (3 997) 3 217 (958) 777
Aktywa trwałe 114 142 79 900 27 920 18 090
Aktywa obrotowe 71 080 86 058 17 387 19 484
Aktywa razem 185 222 165 959 45 306 37 574
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 95 015 73 948 23 241 16 742
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 51 080 18 268 12 495 4 136
Zobowiązania krótkoterminowe 43 935 55 680 10 747 12 606
Kapitał własny 90 207 92 011 22 065 20 832
Kapitał zakładowy 772 772 189 175
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa.pdf Pismo Prezesa Zarządu
Grupa RADPOL S A - skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2012 12 31.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane Roczne sprawozdanie Grupy Kapitałowej za 2012 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu Spółki na temat działalności Grupy Kapitałowej RADPOL S.A.
oswiadczenie.pdf Oświadczenie Zarządu Spółki
GK Radpol31122012raport skonsolidowany MSRopiniapodpisana.pdf Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
GK Radpol31122012raport skonsolidowany MSRraportpodpisany.pdf raport podmiotu upranionego do badania sprawozdań finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dkxrnwq

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-07 | | | | | | | |
| | | RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | RADPOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 77-300 | | Człuchów | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Batorego | | 14 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 059 83 42 271 | | 059 83 42 551 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | radpol.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 8430000202 | | 770807479 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. kom. z siedzibą w Krakowie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania pod nr 3115 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2013-03-07 Adam Dombrowski Wiceprezes Zarządu
2013-03-07 Andrzej Pożarowszczyk Wiceprezes Zarządu
2013-03-07 Marcin Rusiecki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Dorota Kania Prokurent, Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dkxrnwq
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dkxrnwq
dkxrnwq