Trwa ładowanie...
d6y4p00
espi

RADPOL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

RADPOL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d6y4p00
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 178 414 155 505 42 369 37 259
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 986 17 529 4 984 4 200
Zysk (strata) brutto 18 447 15 855 4 381 3 799
Zysk (strata) netto 15 310 12 494 3 636 2 994
Liczba akcji 25 434 547 25 612 394 25 434 547 25 612 394
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,60 0,49 0,14 0,12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 161 20 914 7 637 5 011
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (31 642) (23 682) (7 514) (5 674)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 365 (1 229) 3 174 (294)
Przepływy pieniężne netto, razem 13 884 (3 997) 3 297 (958)
Aktywa trwałe 132 396 114 142 31 924 27 920
Aktywa obrotowe 93 172 71 080 22 466 17 387
Aktywa razem 227 520 185 222 54 861 45 306
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 127 548 95 015 30 755 23 241
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 63 870 51 080 15 401 12 495
Zobowiązania krótkoterminowe 63 678 43 935 15 354 10 747
Kapitał własny 99 972 90 207 24 106 22 065
Kapitał zakładowy 772 772 186 189
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List do akcjonariuszy.pdf Pismo Prezesa Zarządu
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe RADPOL S.A. za 2013.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK RADPOL S.A. w 2013 roku.pdf Sprawozdanie Zarządu RADPOL S.A. z działalności grupy kapitałowej
oświadczenie GK.pdf Oświadczenie Zarządu RADPOL S.A.
Radpol31122013opinia_SSF.pdf Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
Radpol31122013raport_SSF.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d6y4p00

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | RADPOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 77-300 | | Człuchów | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Batorego | | 14 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 059 83 42 271 | | 059 83 42 551 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | radpol.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 8430000202 | | 770807479 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | ECA Seredyński i Współnicy sp.k. z s. w Krakowie, wpisaną na listę podm. uprawn. do badania sprawozdań finansowych pod nr 3115 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Krzysztof Pióro Prezes Zarządu
2014-03-20 Andrzej Pożarowszczyk Wiceprezes Zarządu
2014-03-20 Marcin Rusiecki Wiceprezes Zarządu
2014-03-20 Andrzej Sielski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Dorota Kania Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d6y4p00

Podziel się opinią

Share
d6y4p00
d6y4p00