Trwa ładowanie...
d4byqnn

RADPOL S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunków bankowych Spółki...

RADPOL S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunków bankowych Spółki zależnej (38/2013)

Share
d4byqnn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunków bankowych Spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka" lub "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2013, informuje, że dnia 23 września 2013 roku otrzymał postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia 25 i 30 lipca 2013 roku oraz postanowienie z dnia 2 sierpnia 2013 roku oraz stosowne zaświadczenia o dokonaniu wpisów w dniu 25 i 31 lipca 2013 roku oraz 5 sierpnia 2013 roku do rejestru zastawów na rzecz BRE Banku S.A. zastawów rejestrowych na wierzytelnościach pieniężnych wynikających z niektórych rachunków bankowych Spółki zależnej od Emitenta, tj. FINPOL ROHR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Finpol"). Ustanowienie zastawów rejestrowych zostało dokonane zgodnie z umowami zastawu rejestrowego i zastawu finansowego na wierzytelnościach o wypłatę środków z rachunków bankowych, zawartymi w dniu 8 lipca 2013 roku pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") a Finpol w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy kredytu opisanej raportem bieżącym nr
63/2012 i 36/2013. Na dzień zawarcia wskazanej umowy zastawu rejestrowego wartość księgowa przedmiotu zabezpieczenia wynosiła 229.153,11 PLN. Jednocześnie informujemy, że Emitent oczekuje jeszcze na postanowienia o wpisie do rejestru zastawów zastawu na wierzytelnościach z rachunków bankowych o wartości wynoszącej 176.852,58 PLN na dzień zawarcia umowy zastawu. Emitent wskazuje, że w stosunku do wszystkich umów zabezpieczeń dotyczących znaczącej umowy kredytu opisanej raportem bieżącym nr 63/2012 i 36/2013 oznaczono wartość zabezpieczenia na kwotę 145.155.000,00 PLN, jednakże Emitent wskazuje, że wartość ta przekracza łączną wysokość zaciągniętych kredytów, która wynosi 96.770.000 PLN. Informacja o zastawach na wierzytelnościach z rachunków bankowych pomimo mniejszych kwot na poszczególnych rachunkach bankowych podawana jest dla porządku dla pełnej informacji, ponieważ zastaw na wierzytelnościach z rachunków bankowych jest jednym z zabezpieczeń kredytu opisanego w raporcie 63/2012 i 36/2013. | | | | | | | |
| | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4byqnn

| | | RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RADPOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 77-300 | | Człuchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Batorego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 83 42 271 | | 059 83 42 551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | radpol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8430000202 | | 770807479 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Marcin Rusiecki Wiceprezes Zarządu
2013-09-24 Dorota Kania Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4byqnn

Podziel się opinią

Share
d4byqnn
d4byqnn