Trwa ładowanie...
d45i5zz
d45i5zz
espi

RADPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (26/2014)

RADPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (26/2014)
Share
d45i5zz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. (?Spółka?) informuje, że w okresie krótszym niż 12 miesięcy Spółka i Spółki od niej zależne (Finpol Rohr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i WIRBET S.A. z siedzibą w Ostrowie Wlkp.) zawarły z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (?Bank?) umowy o łącznej wartości w wysokości 21 258 698,01 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych jeden grosz). Umową o największej wartości z tego okresu jest aneks nr 1 do Umowy Ramowej nr 10/034/13/Z/GX (Umowa ramowa) zawarty przez Finpol Rohr Sp. z o.o. z mBank S.A. w dniu 5 września 2014 roku. Przedmiotem Umowy ramowej jest określenie zasad współpracy pomiędzy Finpol Rohr Sp. z o.o. a Bankiem w zakresie korzystania przez Finpol Rohr Sp. z o.o. z gwarancji udzielonych przez Bank w ramach udostępnionej Finpol Rohr Sp. z o.o. linii na gwarancje. Maksymalna kwota limitu linii na gwarancje wynosi 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) i jest ona udostępniona od dnia 5 września 2014 roku
do dnia 29 grudnia 2020 roku. Szczegółowe warunki umowy ramowej nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Spółki. Przy ustaleniu wartości przekroczenia progu 10% uwzględniono sumę umów zawartych przez wszystkie Spółki grupy kapitałowej RADPOL S.A. z danym kontrahentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RADPOL S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
77-300 Człuchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Batorego 14
(ulica) (numer)
059 83 42 271 059 83 42 551
(telefon) (fax)
radpol.com.pl
(e-mail) (www)
8430000202 770807479
(NIP) (REGON)
d45i5zz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Marcin Rusiecki Wiceprezes Zarządu
2014-10-10 Andrzej Sielski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45i5zz

Podziel się opinią

Share
d45i5zz
d45i5zz