Trwa ładowanie...
d3kvv59

RAFAKO - Postanowienie Sądu o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Emitenta przeciwko Alstom ...

RAFAKO - Postanowienie Sądu o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Emitenta przeciwko Alstom Power sp. z o.o. o ustalenie nieistnienia zobowiązań m.in. poprzez zakazanie Alstom Power sp. o.o. skorzystania z dwóch gwarancji bankowych wystawionych na jego rzecz przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (2/2012)

Share
d3kvv59

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAFAKO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Postanowienie Sądu o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Emitenta przeciwko Alstom Power sp. z o.o. o ustalenie nieistnienia zobowiązań m.in. poprzez zakazanie Alstom Power sp. o.o. skorzystania z dwóch gwarancji bankowych wystawionych na jego rzecz przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W ślad za raportem 53/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. Zarząd Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu (Emitent) informuje, iż Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2011r. Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy udzielił zabezpieczenia roszczenia Emitenta przeciwko Alstom Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o ustalenie nieistnienia zobowiązania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Konsorcjum z dnia 19 listopada 2003r. wraz z aneksami m.in. poprzez zakazanie Alstom Power sp. z o.o. skorzystania z dwóch gwarancji bankowych wystawionych na jego rzecz przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie. Oto treść postanowienia: "Postanowienie dnia 30 grudnia 2011 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2011r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku RAFAKO spółki akcyjnej w Raciborzu z udziałem Alstom Power spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie o udzielenie zabezpieczenia postanawia: 1. udzielić
zabezpieczenia roszczenia RAFAKO spółki akcyjnej w Raciborzu przeciwko Alstom Power spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie o ustalenie nieistnienia zobowiązań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Konsorcjum z dnia 19 listopada 2003 r. wraz z aneksami poprzez: a) nakazanie Alstom Power spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie niezwłocznego złożenia Bankowi Gospodarki Żywnościowej spółce akcyjnej w Warszawie pisemnego oświadczenia o cofnięciu żądania zapłaty z gwarancji bankowej nr 7910000000004080 opiewającego na kwotę 3.731.493 EUR (trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy euro) oraz żądania zapłaty z gwarancji bankowej nr 5910000000019410 opiewającego na kwotę 118.104.450 zł (sto osiemnaście milionów sto cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych), które to żądania opatrzone datami 14 grudnia 2011r., jako datami ich wystawienia wpłynęły do Banku Gospodarki Żywnościowej spółki akcyjnej w Warszawie w dniu 16 grudnia 2011r.
za pośrednictwem Banku Societe Generale spółki akcyjnej, Oddział w Polsce; b) zakazanie Alstom Power spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie skorzystania z gwarancji bankowej nr 7910000000004080 oraz gwarancji bankowej nr 5910000000019410, poprzez żądanie (bezpośrednio lub za pośrednictwem pełnomocnika lub innego przedstawiciela) od Banku Gospodarki Żywnościowej spółki akcyjnej w Warszawie środków pieniężnych z Gwarancji Bankowych wystawionych przez Bank Gospodarki Żywnościowej spółkę akcyjną w Warszawie i określonych każdorazowo, w dokumencie sporządzonym w języku angielskim pn. "Bank Guarantee 7910000000004080" ("Gwarancja") z dnia 27 marca 2007 r. wraz z Poprawkami ("Amendment") nr 1 i 2 oraz dokumencie pn. "Bank Guarantee 5910000000019410" ("Gwarancja") z dnia 27 marca 2007r. wraz z Poprawkami ("Amendment") nr 1 i 2; c) zakazanie Alstom Power spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie przenoszenia praw z gwarancji bankowej nr 7910000000004080 oraz gwarancji bankowej 5910000000019410;
2. wyznaczyć Rafako spółce akcyjnej w Raciborzu termin dwóch tygodni na wytoczenie powództwa o roszczenie będące przedmiotem zabezpieczenia pod rygorem upadku zabezpieczenia." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kvv59

| | | RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RAFAKO | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 47-400 | | Racibórz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Ł?kowa | | 33 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 415 48 62 | | 032 415 34 27 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@rafako.com.pl | | www.rafako.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6390001788 | | 270217865 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Mariusz Różacki Prezes Zarządu
2012-01-03 Bożena Kawałko Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kvv59

Podziel się opinią

Share
d3kvv59
d3kvv59