Trwa ładowanie...
d40h0z8
espi

RAFAKO - Umowy z firmą JP ?PS Belgrade ? PD "Termoelektrane Nikola ??sla" d.o.o. ?brenovac. (13/2...

RAFAKO - Umowy z firmą JP ?PS Belgrade ? PD "Termoelektrane Nikola ??sla" d.o.o. ?brenovac. (13/2012)
Share
d40h0z8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-14
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Umowy z firmą JP ?PS Belgrade ? PD "Termoelektrane Nikola ??sla" d.o.o. ?brenovac.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy spółka zawarła kilka umów z firmą JP ?PS Belgrade ? PD "Termoelektrane Nikola ??sla" (TENT) d.o.o. ?brenovac (Zamawiający) z siedzibą w Obrenovac (Serbia) na łączną kwotę około 15.030.000,00 EUR. Przedmiotem umowy o największej wartości wynoszącej 14.000.000,00 EUR (58.727.200,00 zł), zawartej w dniu 13 lutego 2012 roku, jest produkcja i dostawa urządzeń, części i elementów kotłowych, nadzór oraz serwis dla kotła Bloku B1, który jest pierwszym z czterech etapów prac, które należy wykonać w Elektrowni TENT B. Łączny limit kar umownych z jakiegokolwiek tytułu wynosi 10% wynagrodzenia umownego netto przy czym ich zapłata w maksymalnej kwocie nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Jako kryterium uznania umów za znaczące, przyjęto wartość kapitałów własnych RAFAKO S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-14 Wiesław Różacki Prezes Zarządu
2012-02-14 Bożena Kawałko Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40h0z8

Podziel się opinią

Share
d40h0z8
d40h0z8