Trwa ładowanie...
d3z34wm
espi

RAFAMET - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 grudnia 2014 ...

RAFAMET - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 grudnia 2014 r. (25/2014)
Share
d3z34wm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-20
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 grudnia 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RAFAMET S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 grudnia 2014 r. Dokumenty, o których mowa powyżej, stanowią załącznik do niniejszego komunikatu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).
Załączniki
Plik Opis
Załącznik - Projekty uchwał na NWZ RAFAMET S.A..pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAMET
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-420 Kuźnia Raciborska
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Staszica 1
(ulica) (numer)
(0-36) 419 11 11 (0-36) 419 11 11
(telefon) (fax)
rafamet.com.pl
(e-mail) (www)
639-000-15-64 271577318
(NIP) (REGON)
d3z34wm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik
2014-11-20 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z34wm

Podziel się opinią

Share
d3z34wm
d3z34wm