Trwa ładowanie...
d406hub

RAFAMET - Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

RAFAMET - Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. (29/2010)

Share
d406hub

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAFAMET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego?Pana Michała Tatarka wniosek o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.Uwzględniając wniosek Akcjonariusza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. zwołanego na dzień 20 stycznia 2010 r. będzie następujący:1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania
oddzielnymi grupami.8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.Pozostałe elementy ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki opublikowane Raportem bieżącym nr 26/2010 z dnia 23.12.2010 r. nie ulegają zmianie.W związku z dodaniem nowego punktu porządku obrad dokonano następujących zmian:?- punkty 6, 7, 8 porządku obrad otrzymały numery 7, 8 i 9,- projekt uchwały nr 2 otrzymał nową treść,- dodano projekt uchwały nr 4,- dotychczasowe projekty uchwał nr 4, 5, 6 (vide Raport bieżący nr 27/2010) otrzymały odpowiednio numery 5, 6, 7.W związku z powyższym w załączeniu Zarząd Spółki przedkłada:1) wniosek Akcjonariusza z dnia 28.12.2010 r. wraz z projektem uchwały oraz jej uzasadnieniem,2) projekty uchwał na NWZ RAFAMET S.A. uwzględniające dokonane zmiany porządku obrad,3) uzasadnienia do projektów uchwał NWZA.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 1 do Raportu 29 - wniosek Akcjonariusza z dnia 28.12.2010r..pdf | | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 2 do Raportu 29 - projekty uchwał NWZA.pdf | | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 3 do Raportu 29 - uzasadnienia projektów uchwał NWZA.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d406hub

| | | FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RAFAMET | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 47-420 | | Kuźnia Raciborska | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Staszica | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-32) 419 11 11 | | (0-32) 419 13 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | rafamet@rafamet.com.pl | | rafamet.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 639-000-15-64 | | 271577318 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | )
| | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
| | Wykres indeksu WIG20 | | | | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | | |
| | 2010-12-29 | Maciej Michalik | Wiceprezes Zarządu | Maciej Michalik | |
| | 2010-12-29 | E. Longin Wons | Prezes Zarządu | E. Longin Wons | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d406hub

Podziel się opinią

Share
d406hub
d406hub