Trwa ładowanie...
d2uxn3u

RAINBOW TOURS S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku oraz raportów bieżących o ...

RAINBOW TOURS S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku oraz raportów bieżących o przychodach ze sprzedaży oraz o przedsprzedaży imprez turystycznych. (1/2015)

Share
d2uxn3u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RAINBOW TOURS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku oraz raportów bieżących o przychodach ze sprzedaży oraz o przedsprzedaży imprez turystycznych. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Rainbow Tours S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r. I. Raporty okresowe A. Raporty kwartalne: 1."Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. zostanie przekazany w dniu 27 lutego 2015 roku. - piątek 2."Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r. zostanie przekazany w dniu 15 maja 2015 roku. - piątek 3."Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r. ? zostanie przekazany w dniu 13 listopada 2015 roku. - piątek B. Raport półroczny: 1."Rozszerzony" skonsolidowany raport za I półrocze 2015 r. ? zostanie przekazany w dniu 31 sierpnia 2015 roku ? poniedziałek
C. Raporty roczne: 1.Jednostkowy raport za 2014 r. zostanie przekazany w dniu 30 kwietnia 2015 roku - czwartek 2.Skonsolidowany raport za 2014 r. zostanie przekazany w dniu 30 kwietnia 2015 roku- czwartek II. Raporty bieżące o przychodach oraz o przedsprzedaży oferty Lato 2015 i Zima 2015/2016 Dodatkowo Zarząd spółki "Rainbow Tours" S.A. informuje, będzie przekazywać w formie raportu bieżącego informacje o: 1.przychodach ze sprzedaży spółki "Rainbow Tours" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "Rainbow Tours" S.A.. Terminem przekazania tych informacji będzie 25 dzień następnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu którego raport będzie dotyczył. Jeżeli ten dzień będzie przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy, Zarząd przekaże ww. informację w pierwszym dniu roboczym. Pierwszy raport z zawierający informacje o przychodach ze sprzedaży za miesiąc styczeń 2015 roku zostanie opublikowany w dniu 25 lutego 2015 roku. 2.przedsprzedaży oferty Lato 2015 w celu odzwierciedlenia obrazu efektywności i wielkości przyszłych
przychodów ze sprzedaży w następujących terminach: a) w dniu 6 lutego 2015 roku - piątek - Lato 2015 - za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 stycznia 2015 roku, b) w dniu 7 kwietnia 2015 roku - wtorek - Lato 2015 - za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 marca 2015 roku, c) w dniu 5 czerwca 2015 roku ? piątek - Lato 2015 - za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 maja 2015 roku, 3. o przedsprzedaży oferty Zima 2015/2016 - w celu odzwierciedlenia obrazu efektywności i wielkości przyszłych przychodów ze sprzedaży w następujących terminach: a) w dniu 7 lipca 2015 roku ? wtorek ? Zima 2015/2016 - za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 30 czerwca 2015 roku, b) w dniu 7 października 2015 roku ? piątek ? Zima 2015/2016 - za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 30 września 2015 roku Rolą informowania o przedsprzedaży Spółki jest wypełnienie wielomiesięcznej luki informacyjnej pomiędzy momentem zawarcia transakcji sprzedaży, a faktycznym momentem wykazania
przychodów ze sprzedaży. Spółka będzie przekazywać ww. informacje, aż do odwołania, o czy Zarząd spółki poinformuje raportem bieżącym. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uxn3u

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAINBOW TOURS S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 90-361 | | Łódź | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Piotrkowska | | 270 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 42 680 38 20 | | +48 42 680 38 89 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@rainbowtours.pl | | www.rainbowtours.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 725-18-68-136 | | 473190014 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-02 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uxn3u

Podziel się opinią

Share
d2uxn3u
d2uxn3u