Trwa ładowanie...
d17wbg5
espi

RAINBOW TOURS S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez ...

RAINBOW TOURS S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez Akcjonariusza Spółki. (26/2012)

Share
d17wbg5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAINBOW TOURS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez Akcjonariusza Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka"), informuje, iż powziął wiadomość, w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) Ustawy o Ofercie Publicznej, o zmianie (zmniejszeniu) posiadanego przez akcjonariusza Spółki ? Pana Sławomira Wysmyka (zwanego dalej: "Akcjonariuszem") ? udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z posiadanych przez tego Akcjonariusza akcji Spółki, co nastąpiło w związku z zamianą 200.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem: (1) zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki nastąpiło w związku z otrzymaniem przez Akcjonariusza uchwały Zarządu Spółki w sprawie zamiany 200.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela (2) przed dokonaniem zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela Akcjonariusz posiadał łącznie 1.998.346 akcji Spółki,
co stanowiło 13,73% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 3.888.346 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 18,04% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a w tym Akcjonariusz posiadał: (-) 1.350.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, co stanowiło 9,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 2.700.000 głosów, co stanowiło 12,53% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, (-) 540.000 akcji imiennych serii C1 uprzywilejowanych co do głosu, co stanowiło 3,71% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 1.080.000 głosów, co stanowiło 5,01% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, (-) 108.346 akcji zwykłych na okaziciela (akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym), co stanowiło 0,74% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 108.346 głosów, co stanowiło 0,50% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, (3) aktualnie, po dokonaniu zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na
okaziciela Akcjonariusz posiada łącznie 1.998.346 akcji Spółki, co stanowi 13,73% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 3.688.346 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 17,27% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a w tym Akcjonariusz posiada: (-) 1.350.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, co stanowi 9,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 2.700.000 głosów, co stanowi 12,65% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, (-) 340.000 akcji imiennych serii C1 uprzywilejowanych co do głosu, co stanowi 2,34% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 680.000 głosów, co stanowi 3,18% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, (-) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C1, co stanowi 1,37% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 200.000 głosów, co stanowi 0,94% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, (-) 108.346 akcji zwykłych na okaziciela (akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym), co stanowi 0,74%
udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 108.346 głosów, co stanowi 0,51% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17wbg5

| | | RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RAINBOW TOURS S.A. | | Hotele i restauracje | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-361 | | łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piotrkowska 270 | | 270 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | + 48 42 680 38 20 | | + 48 42 680 38 89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@rainbowtours.pl | | www.rainbowtours.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 725 ? 18 ? 68 ? 136 | | 473190014 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Tomasz Czapla Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17wbg5

Podziel się opinią

Share
d17wbg5
d17wbg5