Trwa ładowanie...
d3p6ecc
espi

RAJDY4X4 S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (10/2013)

RAJDY4X4 S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (10/2013)
Share
d3p6ecc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAJDY4X4 S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na akcjach spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Rajdy 4x4 S.A. niniejszym informuje , o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 09.09.2013 r. zawiadomienia od spółki Wealth Bay S.A. o sprzedaży przez nią w dniu 06.09.2013 r. akcji Emitenta . Po przeprowadzeniu ww transakcji udział spółki Wealth Bay S.A. w kapitale Emitenta i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki uległ zmianie . Przed w/w zmianą spółka Wealth Bay S.A. posiadała 6.395.220 akcji ( słownie : sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia ) akcji spółki , które reprezentują 78,52% ( słownie : siedemdziesiąt osiem i 52/100 ) udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 6.395.220 ( słownie : sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia ) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ,co stanowi 78,52% ( słownie : siedemdziesiąt osiem i 52/100 ) ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu . Po rozliczeniu ww transakcji z dnia 06.09.2013r. spółka Wealth Bay S.A. posiada 3.395.220 akcji ( słownie : trzy miliony
trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia ) akcji spółki , które reprezentują 41,68% ( słownie :czterdzieści jeden i 68/100 ) udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 3.395.220 ( słownie : trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia ) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ,co stanowi 41,68% ( słownie : czterdzieści jeden i 68/100 ) ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu . | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p6ecc

Podziel się opinią

Share
d3p6ecc
d3p6ecc