Trwa ładowanie...
d2hkoi3
espi

RAJDY4X4 S.A. - Informacja o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych (5/2013)

RAJDY4X4 S.A. - Informacja o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych (5/2013)

Share
d2hkoi3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-18
Skrócona nazwa emitenta
RAJDY4X4 S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Rajdy 4x4 S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") z siedzibą w Sulejówku, informuje, iż w dniu 17 stycznia 2013 roku, otrzymał od Dyrektora Zarządzającego w Spółce ("Zawiadamiający") zawiadomienie przekazane w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r. (Dz. U. Z 2005 nr 229, poz. 1950). Zawiadamiający powiadomił Emitenta, iż w dniu 14 stycznia 2013 r. poza sesją giełdową zbył łącznie 1 350 000 sztuk (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda, po średniej cenie 0,90 złotego (dziewięćdziesiąt groszy) każda, których emitentem jest spółka pod firma Rajdy 4x4 S.A.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hkoi3

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-18 Marcin Piotrowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hkoi3

Podziel się opinią

Share
d2hkoi3
d2hkoi3